Östersunds kommunvapen

Du är här:

LimeparkMenu: Sidan http://old.ostersund.se/omoss/error/framgangsfaktorattraktivtostersund.4.1302fd331223646312b80005539.html har felaktigt metadatavärde i "leftmenu_origin". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Framgångsfaktor - Attraktivt Östersund

Brygga med man
För att kunna locka fler besökare, invånare, kapital och företag till Östersunds kommun krävs att Östersund upplevs som utmanade, spännande och attraktivt. Det handlar bland annat om spännande mötesplatser, gott bemötande, tillgänglighet, mångfald, inflytande och god kvalitet på kommunens service och tjänster.

Utvecklingsområden


Utveckla mötesplatser och skapa fler attraktiva mötesplatser för ungdomar
Där människor möts föds nya idéer och kan utvecklas tillsammans och det är därför viktigt att det i kommunen finns attraktiva och spännande mötesplatser för människor, företag, föreningar och organisationer. Det nya Stortorget, Storsjöteatern och Vinterparken är två exempel på mötesplatser för Östersundare såväl som för besökare. För ungdomar sker för närvarande en satsning på att utveckla Gamla tingshuset till en kreativ och utvecklande mötesplats centralt, med möjlighet för ungdomar att umgås, skapa konst och musik, träffa nya människor och göra verklighet av sina idéer. Mötesplatser utvecklas och finns också i form av bland annat arenor för idrott, näringslivsråd, kultur- och föreningsliv, hembygdsföreningar och bibliotek. Givetvis spelar stadens restaurang- och caféliv en central roll i det här sammanhanget.

Utveckla attraktiva utbildningar och utbildningsmiljöer
Östersund är redan idag en etablerad utbildningsstad med attraktiva utbildningar från förskola till universitet. Mittuniversitetet spelar en viktig roll vad gäller att attrahera nya invånare till Östersund och spjutspetssatsningen inom sportteknologi och turism är viktig för regionens utveckling. Ett bra och attraktivt utbildningsutbud är en förutsättning för att både privata och offentliga arbetsgivare ska kunna rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Östersunds kommun erbjuder även ett väl utbyggt system av gymnasie- och vuxenutbildningar. Utbildningar utvecklas i samverkan mellan utbildningsanordnare och framtida arbetsgivare och kopplingen mellan utbildning och näringsliv måste bli starkare på alla nivåer.

Vidareutveckla Östersund som en attraktiv stad för vinteridrott och internationella idrottsevenemang
Östersund har under de senaste åren utvecklats till en internationell metropol för tävling, träning och utveckling inom flertalet vinteridrotter. Nationellt vintersportcentrum, VM i skidskytte och skiduniversitetet är goda exempel. Satsningar på utvecklingen av skid- och skidskyttestadion med tidig och säker snö är viktiga förutsättningar för en fortsatt utveckling och är sammantaget unikt för Östersund. Satsningar på idrottsevenemang och nya arenor med mera sker ur ett tillväxtperspektiv. Ett utökat samarbete mellan universitet, näringsliv, kommunen och andra företrädare för arenor krävs för att kommersialisera arrangemang, verksamheter och anläggningar.

Publicerat:

Kundcenter

063 14 30 00

Faktaruta

Östersunds omvärld 2017
En omvärldsanalysPDF (pdf, 1.4 MB) med de mest centrala omvärldsfaktorerna
för Östersunds kommun

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00