Östersunds kommunvapen

Du är här:

LimeparkMenu: Sidan http://old.ostersund.se/omoss/error/framgangsfaktorer.4.4120385f11c6c103151800014548.html har felaktigt metadatavärde i "leftmenu_origin". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Framgångsfaktorer

Brygga med man
Prioriterade framgångsfaktorer:
  • Näringslivsutveckling
  • Attraktivt Östersund
  • Infrastruktur

Publicerat:

Kundcenter

063 14 30 00

Faktaruta

Östersunds omvärld 2017
En omvärldsanalysPDF (pdf, 1.4 MB) med de mest centrala omvärldsfaktorerna
för Östersunds kommun

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00