Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

HR

Avdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen och har två huvuduppgifter; att bistå förvaltningsledningar, chefer och förbund med rådgivning och stöd, samt att arbeta med strategiska frågor inom det personalpolitiska området på uppdrag av kommunstyrelsen, personalutskottet (PU) samt kommunledningsgruppen.

Råd och stöd

Rådgivning och stöd i det personalpolitiska arbetet handlar till stor del om tolkningar och tillämpning av kollektivavtal och frågor kring arbetsrätt. Andra områden där råd och stöd ges är till exempel löner, ledarskap, jämställdhet och arbetsmiljö. Stöd ges också i samband med löneöversynsarbete, personalplanering, uppföljningar och prognoser.

Strategiska uppdrag kan vara att ta fram policydokument och riktlinjer som i allt väsentligt riktar sig till alla medarbetare. Policydokument finns till exempel inom områdena arbetsmiljö, ledarskap, löner och jämställdhet.

Avdelningen förvaltar personalpolitiska medel med inriktning mot kompetens- och ledarskapsutveckling, konkreta arbetsmiljöfrågor med mera.

HR-chefen leder avdelningens arbete och ingår i kommunledningsgruppen. HR-chefen är även föredragande i PU och ordförande för den centrala samverkansgruppen, CSG.


Larry Hallberg

Förhandlingschef

Larry Hallberg  

HR-konsulter med respektive
förvaltnings- och ämnesansvar

Yvonne Holmström

Vård- & Omsorgsförvaltning

Yvonne Holmström  

Tomas Hallqvist

Barn- & Utbildningsförvaltning

Pernilla Forsman

Sonia Marnetoft

Barn- & Utbildningsförvaltning

Löneöversyn

Jenny Gärdlund

Eva Grönberg

Vård- & Omsorgsförvalting

Eva Grönberg  

Louise Willmer

Vård- & Omsorgsförvaltning

Louise Willmer  

Victor Fors

Tekniskförvaltning

Vård- & Omsorgsförvaltning

Friskvård

Victor Fors

Regina Stenlund

Personalekonomi & statistik

Löneöversyn

Regina Stenlund

Lena Ericsson

Räddningsförbundet

Jämställdhet &

diskriminering

Lena Ericsson  

Anette Söderbom

Samhällsbyggnad

Kommunledningsförvaltning

Arbetsmiljö

Anette Söderbom

Ann-Cathrine Wasell

Kompetensutveckling

Chefs- & Ledarutveckling

Ann-Cathrine Wasell

Mary Lam Eriksson

Rehabsamordnare

Kompetensutveckling

Mary Lam Eriksson

Lena Allonen

Socialförvaltning

Barn- & Utbildningsförvaltning

Lena Allonen

Lena Allonen

Barn- & Utbildningsförvaltning

Eva Zettergren

Helen Hägglund

Serviceförvaltningen

Fackliga ledigheter

Heléne Hägglund

Publicerat:

2014-08-21
Kundcenter

063 14 30 00

Anne Vågström

Område HR


Chef
Anne Vågström


Snabblänkar

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00