Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Jesu liknelser

Konstverket: Jesu Liknelser
Skapad: 1940
Konstnärlig form: Altarmålning
Material: Altarmålning
Höjd:  10 X 17 m
Konstnär: Hilding Linnqvist

Beskrivning: Altarmålning, al fresco, i Stora Kyrkan, 10 X 17 m. Denna monumentalmålning. Som pryder korfonden, var vid kyrkans invigning 1940 med sina 170 kvm:s yta den största sammanhängande frescomålningen i vårt land. Målningens huvud parti visar tre av Jesu liknelser, nämligen Såningsmannen (överst), den barmhärtige samariten (nedanför till vänster) och  brudgummen som kommer med de fem visa och de fem fåvitska jungfrurna, de förra framför det fruktbara trädet. Dessutom upptar högra sidan av målningen, nedifrån räknat, resterna av huset på sanden och ovanför dessa huset på hälleberget (portalen till en kyrka) samt överst såningsmannen sorg över att ovännen sått gräs i hans åker. En direkt  anknytning till Jämtland har konstnären sökt genom att låta en av de visa jungfrurna bära en hembygdsdräkt från Marieby socken.
 
Placering: Stora Kyrkan

       

Publicerat:
2013-12-04

Kontaktinformation:

Kommunledningsförvaltningen
Kultur och fritid
063 14 31 27
Altarmålning, al fresco, i Stora kyrkan

© Hilding Linnqvist

Publicerat:

2013-12-04

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00