Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Brunflo församling

NÄRINGSLIV Brunflo församling totalt 1993-12-31--

Pendling  förvärvsarbetande (16-w år)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Med bostad i området 5 650 5 625 5 616            
Pendlar in till området (inpendling) 1 266 1 289 1 413            
Pendlar ut från området (utpendling) 4 449 4 429 4 427            
Nettopendling -3 223 -3 140 -3 014            
                   
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Med bostad i området 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433 5 589
Pendlar in till området (inpendling) 1 244 1 159 1 134 1 093 1 167 1 205 1 217 1 270 1 250
Pendlar ut från området (utpendling) 4 343 4 365 4 391 4 365 4 505 4 628 4 572 4 342 4 451
Nettopendling -3 099 -3 206 -3 257 -3 272 -3 338 -3 423 -3 355 -3 072 -3 201
                   
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Med bostad i området 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 116 5 341 5 444
Pendlar in till området (inpendling) 969 1 086 1 119 1 068 1 034 1 080 1 106 1 094 1 130
Pendlar ut från området (utpendling) 4 220 4 349 4 408 4 267 4 048 4 113 4 099 4 320 4 365
Nettopendling -3 251 -3 263 -3 289 -3 199 -3 014 -3 033 -2 993 -3 226 -3 235
Källa: SCB                  

Förvärvsfrekvenser (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020
Män 77,0                  
Kvinnor 73,0                  
Totalt 75,0                  
                     
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Män 76,2 79,0 76,2 78,5 79,5 80,9 74,5 75,9 77,1 77,2
Kvinnor 72,6 71,7 72,0 73,0 74,2 77,3 71,1 72,9 73,0 73,3
Totalt 74,1 77,2 74,1 75,8 76,9 79,0 72,8 74,4 75,1 75,3
                     
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Män 71,9 74,4 74,8 74,7 73,9 75,3 75,0 77,5 77,6 76,9
Kvinnor 73,4 71,3 70,7 70,9 70,1 71,1 71,0 71,7 71,3 72,2
Totalt 72,6 72,8 72,7 72,8 72,0 73,2 73,0 74,6 74,5 74,5
Källa: SCB                    
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området (nattbefolkning)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Män 2 903 2 877 2 884            
Kvinnor 2 747 2 748 2 732            
Totalt 5 650 5 625 5 616            
                   
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 2 853 2 793 2 858 2 826 2 919 2 965 2 927 2 779 2 828
Kvinnor 2 639 2 686 2 652 2 637 2 711 2 782 2 717 2 654 2 761
Totalt 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433 5 589
                   
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 2 622 2 753 2 804 2 677 2 566 2 597 2 536 2 776 2 843
Kvinnor 2 701 2 666 2 670 2 611 2 482 2 510 2 467 2 565 2 601
Totalt 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 003 5 341 5 444
Källa: SCB                  
Befolkning (20-64 år) med bostad i området (nattbefolkning) efter kön och sysselsättning
Förvärvsarbetande 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Män 2 723 2 688 2 665            
Kvinnor 2 609 2 607 2 570            
Totalt 5 332 5 295 5 235            
Ej förvärvsarbetande                  
Män 807 793 795            
Kvinnor 963 948 950            
Totalt 1 770 1 741 1 745            
Samtliga                  
Män 3 530 3 481 3 460            
Kvinnor 3 572 3 555 3 520            
Totalt 7 102 7 036 6 980            
                   
Förvärvsarbetande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 2 743 2 734 2 767 2 724 2 815 2 839 2 796 2 645 2 698
Kvinnor 2 541 2 590 2 542 2 531 2 599 2 642 2 597 2 534 2 602
Totalt 5 284 5 324 5 309 5 255 5 414 5 481 5 393 5 179 5 300
Ej förvärvsarbetande                  
Män 826 854 825 851 770 731 770 903 856
Kvinnor 981 1 004 1 001 985 960 917 969 1 030 968
Totalt 1 807 1 858 1 826 1 836 1 730 1 648 1 739 1 933 1 824
Samtliga                  
Män 3 569 3 588 3 592 3 575 3 585 3 570 3 566 3 548 3 554
Kvinnor 3 522 3 594 3 543 3 516 3 559 3 559 3 566 3 564 3 570
Totalt 7 091 7 182 7 135 7091 7 144 7 129 7 132 7 112 7 124
                   
Förvärvsarbetande 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 2 532 2 626 2 731 2 628 2 510 2 519 2 553 2 693 2 769
Kvinnor 2 626 2 609 2 617 2 554 2 424 2 439 2 417 2 483 2 508
Totalt 5 158 5 235 5 348 5 182 4 934 4 958 4 970 5 176 5 277
Ej förvärvsarbetande                  
Män 990 922 920 890 885 827 853 783 801
Kvinnor 952 1 048 1 084 1 050 1 036 990 987 978 1 008
Totalt 1 942 1 970 2 004 1 940 1 921 1 817 1 840 1 761 1 809
Samtliga                  
Män 3 522 3 548 3 651 3 518 3 395 3 346 3 406 3 476 3 570
Kvinnor 3 578 3 657 3 701 3 604 3 460 3 429 3 404 3 461 3 516
Totalt 7 100 7 205 7 352 7 122 6 855 6 775 6 810 6 937 7 086
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med bostad i området efter näringsgren (nattbefolkning)
Näringsgren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jord- och skogsbruk 106 115 113            
Tillverkning och utvinning 413 419 412            
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 65 63 58            
Byggverksamhet 426 405 369            
Handel och kommunikationer 1 009 997 975            
Finansiell verksamhet och företagstjänster 681 693 719            
Utbildning och forskning 626 646 630            
Vård och omsorg 1 173 1 209 1 240            
Personliga och kulturella tjänster 588 561 595            
Offentlig förvaltning m m 520 480 463            
Ej specificerad verksamhet 43 37 42            
Samtliga näringsgrenar 5 650 5 625 5 616            
                   
                   
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jord- och skogsbruk 61 49 74 74 78 69 82 81 89
Tillverkning och utvinning 809 756 693 687 681 708 572 458 421
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 59 59 64 60 62 69 59 61 58
Byggverksamhet 291 280 303 299 342 358 356 364 389
Handel och kommunikationer 970 976 999 1020 1 005 1 023 991 960 974
Finansiell verksamhet och företagstjänster 599 648 683 703 784 792 966 717 715
Utbildning och forskning 659 649 677 665 676 680 600 614 627
Vård och omsorg 1 084 1114 1095 1074 1 139 1 166 1 165 1 125 1 209
Personliga och kulturella tjänster 392 396 402 391 416 411 372 535 600
Offentlig förvaltning m m 484 476 441 400 382 411 431 470 455
Ej specificerad verksamhet 84 76 79 90 65 60 50 48 52
Samtliga näringsgrenar 5 492 5 479 5 510 5 463 5 630 5 747 5 644 5 433 5 589
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 92 79 65 69 70 76 73 71 64
Tillverkning och utvinning 691 708 775 735 598 731 754 785 763
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 44 55 54 51 53 61 41 56 59
Byggverksamhet 316 314 317 302 264 266 253 272 269
Handel och kommunikationer 1 087 1 103 1 083 1 022 973 950 941 962 949
Finansiell verksamhet och företagstjänster 405 444 456 458 485 484 539 622 686
Utbildning och forskning 379 387 428 447 539 458 476 457 475
Vård och omsorg 1 299 1 362 1 314 1 231 1 167 1 210 1 192 1 223 1 228
Personliga och kulturella tjänster 395 388 402 406 353 354 324 349 396
Offentlig förvaltning m m 523 514 498 500 473 447 464 466 473
Ej specificerad verksamhet 92 65 82 67 73 70 59 78 82
Samtliga näringsgrenar 5 323 5 419 5 474 5 288 5 048 5 107 5 116 5 341 5 444
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området (dagbefolkning)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Män 1 145 1 158 1 240            
Kvinnor 1 281 1 326 1 358            
Totalt 2 426 2 484 2 598            
                   
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Män 1 127 1 013 1 116 1 009 1 068 1 092 1 124 1 139 1 105
Kvinnor 1 255 1 253 1 233 1 179 1 218 1 229 1 164 1 220 1 280
Totalt 2 382 2 266 2 249 2 188 2 286 2 321 2 288 2 359 2 385
                   
  1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Män 783 834 868 799 787 808 821 862 884
Kvinnor 1 282 1 313 1 307 1 285 1 244 1 263 1 292 1 248 1 318
Totalt 2 065 2 147 2 175 2 084 2 031 2 071 2 113 2 110 2 202
Källa: SCB                  
Förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i området efter näringsgren (dagbefolkning)
Näringsgren 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jord- och skogsbruk 92 96 103            
Tillverkning och utvinning 179 176 219            
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 2 2 2            
Byggverksamhet 256 263 234            
Handel och kommunikationer 314 330 402            
Finansiell verksamhet och företagstjänster 69 101 97            
Utbildning och forskning 535 529 531            
Vård och omsorg 698 792 807            
Personliga och kulturella tjänster 182 173 186            
Offentlig förvaltning m m 68 0 0            
Ej specificerad verksamhet 31 22 17            
Samtliga näringsgrenar 2 426 2 484 2 598            
                   
                   
Näringsgren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*) 2009 2010
Jord- och skogsbruk 32 22 46 48 72 68 77 68 90
Tillverkning och utvinning 202 179 175 189 227 259 242 272 162
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Byggverksamhet 261 225 203 186 222 209 242 252 231
Handel och kommunikationer 337 320 353 364 336 332 318 311 319
Finansiell verksamhet och företagstjänster 113 80 79 76 69 73 81 73 76
Utbildning och forskning 630 631 600 584 598 606 528 547 512
Vård och omsorg 586 580 608 562 602 614 647 645 776
Personliga och kulturella tjänster 128 134 151 139 129 123 126 153 198
Offentlig förvaltning m m 61 62 4 15 14 14 6 17 2
Ej specificerad verksamhet 32 32 29 25 17 22 21 21 19
Samtliga näringsgrenar 2 382 2 266 2 249 2 188 2 286 2 321 2 288 2 359 2 385
                   
                   
Näringsgren 1993*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jord- och skogsbruk 33 38 41 39 37 43 35 38 27
Tillverkning och utvinning 207 114 138 103 101 95 109 100 110
Energiproduktion, vatten-, avfallsförsörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggverksamhet 142 232 233 204 166 167 154 163 211
Handel och kommunikationer 329 369 355 331 336 335 341 352 329
Finansiell verksamhet och företagstjänster 60 50 45 47 78 63 59 68 101
Utbildning och forskning 339 339 395 421 394 386 393 410 437
Vård och omsorg 687 796 779 732 743 826 840 786 779
Personliga och kulturella tjänster 243 181 164 184 153 126 88 101 132
Offentlig förvaltning m m 14 12 11 6 10 15 53 50 44
Ej specificerad verksamhet 11 16 14 17 13 15 41 42 32
Samtliga näringsgrenar 2 065 2 147 2 175 2 084 2 031 2 071 2 113 2 110 2 202
Källa: SCB                  
*) Ny reviderad standard, SNI 2007, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2008.  Ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet, tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster, ny avdelning för miljöaktiviteter, ny avdelning för kultur, nöje, fritid, utökning med olika högteknologiska aktiviteter, flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna och ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet. Fler klasser i den nya standarden.

*) 2003. gruppen Energiproduktion , vattenförsörjning och avfallshantering ökat beroende på att arbetsställen bytt bransch från Byggverksamhet till tidigare nämnda grupp. När det gäller sektorer har gruppen Statligt ägda företag och organisationer minskat p g a att ett antal statligt ägda aktiebolag har bytt sektor till Aktiebolag, ej offentligt ägda.

*) Ny reviderad standard, SNI 2002, används i RAMS fr.o.m. AMPAK 2002. Förskolan hänförs i SNI 2002 till gruppen Utbildning och forskning i stället för till gruppen Vård och omsorg. I gruppen Förvärvsarbetande föregående år ingår förskolan i gruppen Vård och omsorg.             

*)  Fr o m 1993 gäller en ny avgränsning av förvärvsarbetande skillnad för Östersunds kommun -4,1% eller 1 128 personer                        

Publicerat:

2015-02-19

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00