Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Tillgänglighetsguiden

Välkommen till Östersunds kommuns tillgänglighetsguide! Här hittar du information om tillgängligheten till affärer, restauranger och kommunala lokaler. Guiden vänder sig till boende och besökande i Östersund.

Sök tillgänglighet

Symbolförklaringar

Tillgänglighetsguiden har utformats i samråd med de lokala handikapporganisationerna, och det är deras uppfattning av tillgängligheten till lokaler som beskrivs.

Revideringar i guiden görs kontinuerligt.

Du kan själv ändra bokstävernas storlek och kontrast i din webbläsare.

Har du förslag om tillägg eller synpunkter på informationen i guiden kan du kontakta Infobyrån på Östersunds kommun.

Inventering av tillgänglighet

Tillgänglighetsguiden är en kartläggning av vilka olika hinder som finns i den fysiska miljön i de lokaler som är inventerade.

Inventeringen är utförd av kommunanställda feriepraktikanter. Man har tittat på om lokalerna är tillgängliga för personer i rullstol, med synnedsättning, hörselnedsättning, astma och allergi.

Tillgängligheten till varje lokal presenteras med symboler.

Publicerat:

2013-12-04
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00