Äldre eller i behov av stöd

Det finns flera olika möjligheter att få hjälp om du behöver extra stöd för att klara vardagen.

Det kan handla om att krafterna börjar avta för dig som blivit äldre. Men det gäller också dig som har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd. Även du som har en tillfällig skada eller sjukdom har rätt att få tillfälligt stöd.

Här kan du få en sammanfattning om stöd som finns att få när du blir äldre eller får en sjukdom eller skada

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd kan du ringa Kundcenter, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare - se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Du kan också fylla i en ansökan så kommer Myndighetsenheten att kontakta dig.
Här kommer du till ansökan om stöd i hemmetlänk till annan webbplats

Här kan du skriva ut en ansökningsblankett på papperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla. Läs mer om försäkringar här

Broschyr om stöd som finns att få

Broschyren "Hjälp hemma"PDF ger en sammanfattning av olika sorters stöd som finns att få. Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talboksavdelning 063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09.

Broschyr på flera språk

På Socialstyrelsens webbplats hittar du en broschyr som finns översatt på flera olika språk, däribland våra minoritetsspråk.

Här hittar du broschyren "Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötesplatser för äldre och andra

Det finns mötesplatser på flera ställen runt om i kommunen dit man kan komma för att få sällskap eller delta i de olika aktiviteter som arrangeras. Mötesplatserna är en uppskattad samlingspunkt för många äldre. Men alla åldrar är välkomna.

Den största Mötesplatsen finns på Prästgatan 58. Här finns bland annat café/restaurang, bastu med relax, galleri och fotvård. Här ordnas aktiviteter för alla åldrar.

Läs mer om Prästgatan 58 - mötesplats för alla åldrar

Läs om samtliga mötesplatser för äldre i kommunen

Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett samverkansråd mellan pensionärsorganisationer och förtroendevalda och tjänstemän i kommunen. Läs mer om kommunala pensionärsrådet

Så här tycker medborgarna

Genom brukarundersökningar och andra uppföljningar försöker kommunen ta reda på vad medborgarna tycker om det stöd och den hjälp de får.

Här kan du läsa mer om Vård- och omsorgsförvaltningens brukarundersökningar

Sidan uppdaterad 2018-01-25