Anhörigstöd

På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och avlösning till anhöriga.

Anhörigstöd innebär många olika saker, beroende på vem du är, och vem du är anhörig till.  Härifrån kan du navigera dig vidare mot mer detaljerad information.

Anhörigsamtal - Alkohol och droger

Vad är anhörigsamtal?

Samtalen syftar till att ge dig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans beteende. Innehållet i samtalen anpassas efter dina behov. Samtalen kan vara enskilt eller i grupp.

Det kan handla om att:

 • hitta nya sätt att sätta gränser.
 • hitta utrymme för egna intressen och önskningar.
 • kommunikationsträna.
 • erbjudas kunskaper i hur ett missbruk/beroende utvecklas, hur det påverkar alla runt omkring och hur du kan vara ett stöd.

För Vem?

För dig som har eller har haft en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara någon du tidigare levt i närheten av eller du kanske lever med personen idag.

Anhörigstöd - Spel

Anhöriga till spelberoende personer drabbas ofta hårt av spelarens agerande och de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir ofta svåra för de närstående.

Anhörigprogrammet riktar sig till vuxna anhöriga till personer med ett spelberoende avseende spel om pengar samt data-och/eller TV-spel.

Med anhöriga menas personer som har en relation till en spelberoende människa av en sådan karaktär att personen på något sätt är involverad i eller påverkad av den spelberoendes beteende.

Syftet med anhörigprogrammet är att stärka och utöka den anhöriges färdigheter att kunna uppnå ökat välbefinnande och gå vidare, i sitt eget liv samt i relationen till den spelberoende.

Programmet vill också ge anhöriga bättre möjlighet att hantera de konsekvenser som ett spelberoende för med sig.

Programmet består av 6 sessioner.

Programinnehåll

Programmet innehåller information om och övning av nya färdigheter inom följande områden:

 • Kunskap om spelberoende och hjärnans belöningssystem
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser för den egna personen
 • Hot och våld; vikten av att be om hjälp
 • Svårigheter och ambivalens inför att ha kontroll respektive inte ha kontroll över den anhöriges spelbeteende och ekonomi
 • Hur kommunicera effektivt, lära sig så kallat jag-budskap
 • Strukturerad problemlösning
 • Att förstärka positiva spelfria beteenden hos den beroende – på väg mot en spelfri relation

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Ett bemötande som bygger på samarbete och acceptans.
 • Ett möte med oss där dina tankar och behov är utgångspunkten.
 • Samtalen utgår ifrån förhållningssättet i MI (Motivational interviewing), en samtalsmetod som visat sig framgångsrik när människor gör olika livsstilsförändringar.

Vad vi förväntar vi oss av dig:

 • Att du kommer i tid och inte går i förväg
 • Att du kommer förberedd till våra träffar, bl a genom att ha gjort hemuppgifter
 • Att du ska ha som mål att delta vid alla träffar

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för mer information.

Anhörigstöd - vård och omsorg

Har du en närstående som behöver hjälp för att klara sin vardag, på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder? Det finns flera former av stöd för dig som är anhörig.

Läs mer om anhörigstöd

För dig som är förälder till barn som upplevt våld

På den här sidan får du som är förälder veta något om vad du kan göra för att hjälpa ditt barn om det varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

Det finns flera saker du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn om det varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

 • För barnets skull måste våldet upphöra
 • Tig inte om vad som hänt
 • Kontakta oss

För barnets skull måste våldet upphöra

Barn som varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser mår ofta bättre om de kan prata med någon vuxen om det som har hänt. En vuxen som de har förtroende för. Både om hur barnet kände sig medan det hände och hur det blev sedan.

Tig inte om vad som hänt

Även om ditt barn till en början inte vill prata om vad som hänt i familjen, är det viktigt att barnet får hjälp. Hjälp att bearbeta sina upplevelser och de känslor som hör ihop med vad barnet har sett och hört.

Kontakta oss på Centrum mot våld

Ibland kan det vara lättare för barnet att prata med någon annan än den förälder som har blivit misshandlad, eftersom det inte vill göra sin förälder ledsen eller bekymrad. Om du själv mår dåligt kan det också vara svårt för dig att höra allt barnet har att säga.

Barnet behöver ibland också träffa någon med specialkunskaper om hur våldsutsatta barn reagerar, och hur man kan hjälpa dem. Du som vuxen kan också behöva stöd och hjälp, både som förälder och som våldsutsatt eller våldsutövare. Vi kan hjälpa till att hitta en bra kontakta och stöd för dig.

Om det är du som använt våld

Du kan hjälpa ditt barn att inte känna skuld. Det är till stor hjälp om du som använt våld en dag kan säga till ditt barn att det var fel av dig och att det som hänt är ditt ansvar.

Det finns barn som på allvar tror att de är skuld till våldet för att de till exempel varit bråkiga eller gnälliga. "Om jag bara hade varit tyst så hade pappa inte blivit arg, och då hade han inte slagit mamma".

Den skulden kan du hjälpa ditt barn att bli kvitt.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Både Elevhälsan och Socialförvaltningen erbjuder olika former av föräldrastöd.

Läs mer om Föräldrastöd

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. I Östersund erbjuder socialtjänsten olika former av stöd och hjälp för barn och ungdomar. Man kan få hjälp enskilt eller i grupp.

Sidan uppdaterad 2017-10-19