Anhörigstöd - vård och omsorg

Här hittar du information om anhörigstöd. Kontakta gärna anhörigkurator/anhörigkonsulenten för mer information.

Det finns många människor som hjälper andra personer i deras vardag. Oftast är det en anhörig som hjälper en annan inom familjen eller släkten. Men det kan också vara någon annan närstående - vän eller granne.

Anhörigkuratorn/anhörigkonsulenten finns som stöd för dig, som hjälper en närstående. Välkommen att ringa direkt till oss - se kontaktinformation längst ned på sidan, eller kontakta Kundcenter på 063 - 14 30 00.

Stöd du inte behöver ansöka om

Det finns en hel del stöd som du kan ta del av utan att behöva göra en ansökan. Det kallas för direkt stöd:

Anhörigföreningen Paraplyet

Anhörigföreningen Paraplyet är en intresseförening
som stöder anhöriga.
För mer information kontakta ordförande: Pia Söderberg
063-446 62, 070-570 60 85.

Anhöriggrupper

När en närstående drabbas av sjukdom eller handikapp innebär det ofta att tillvaron förändras även för övriga familjemedlemmar.

 Genom anhöriggrupper kan anhöriga och anhörigvårdare träffas och utbyta erfarenheter. Här kan man träffa personer som;  "delar samma vardag"  "förstår min situation".

Många upplever det här som en väldigt positiv form  av anhörigstöd.

 Syftet med träffarna är att:

  •    bli sedd
  •    få ett andningshål
  •    få prata
  •    träffa andra i samma eller liknande situation
  •    få stöd och ge stöd
  •    få information och kunskap
  •    få en stunds trevlig samvaro

 Grupperna träffas cirka två timmar  varannan vecka sju till tio gånger. En personal är gruppledare. Ibland medverkar frivilliga från Röda Korset.

Träffarna anpassas efter behov och önskemål. Det kan bland annat innehålla; studiebesök, information av en arbetsterapeut,  distriktssköterska eller olika föreningar.

Intresserad? Anmäl dig genom att skriva eller ringa Anhörigkuratorn/Anhörigkonsulenten! Se kontaktinformation längst ned på sidan.


Anhörigvårdarkort

Personer som vårdar/stödjer en närstående har möjlighet att få ett anhörigvårdarkort.  
Anhörigvårdarkortet är ett litet kortoch innehåller följande information:

  • Namnet på den person som ger vård och stöd,
  • namnet på den som är beroende av dennes hjälp
  • och kontaktuppgifter på personer som skall kontaktas.

Kontakta Anhörigkurator/Anhörigkonsulent för att få ett anhörigvårdarkort.

Demensteam


Demensteamet ger råd och stöd till både anhöriga och den demenssjuke själv. Mer information och kontaktuppgifter till Demensteamet

Drop-In

Drop In är ett flexibelt anhörigstöd som innebär att anhöriga kan lämna sin närstående några  timmar för att utföra ärenden eller få en stund för sig själv. Läs mer om Drop In

Föreläsningar

Samhällsinformation och föreläsningar som belyser anhörigas situation
anordnas vid ett par tillfällen per år av Anhörigkurator/Anhörigkonsulent. Inbjudan skickas hem till dig som anhörig, om du kontaktat Anhörigkuratorn/Anhörigkonsulenten.


Mötesplatser för alla

Det finns mötesplatser på flera ställen runt om i kommunen dit man kan komma för att få sällskap eller delta i de olika aktiviteter som arrangeras. Mötesplatserna är en uppskattad samlingspunkt för många äldre. Men alla åldrar är välkomna.

Den största Mötesplatsen finns på Prästgatan 58. Här finns bland annat café/restaurang, bastu med relax, galleri och fotvård. Här ordnas aktiviteter för alla åldrar.

Läs mer om Prästgatan 58 - mötesplats för alla åldrar

Läs om samtliga mötesplatser för äldre i kommunen

Stödsamtal

Känner du behov av att prata om din situation som anhörig,
få råd, stöd och information - hör av dig till Anhörigkurator/Anhörigkonsulent för att boka samtal.  Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Stöd du kan ansöka om

Det finns också stöd som du kan ansöka om hos Biståndsenheten. Det kallas för indirekt stöd. Du får kontakt med Biståndsenheten via Kundcenter på 063 - 14 30 00.

Du kan också fylla i en ansökan så kommer Biståndsenheten att kontakta dig.
Här kommer du till ansökan om stöd i hemmetlänk till annan webbplats

Avlösning i hemmet

Personal från hemtjänsten kan tillfälligt ta hand om din närstående i hemmet. På så sätt kan du som är anhörigvårdare få möjlighet att besöka vänner, göra ärenden, delta i aktiviteter eller helt enkelt få egen tid för dig själv.

Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

På Södra strand på Frösön bedrivs dagverksamhet för personer med demens. Södra strand håller öppet varje vardag och var tredje helg.

Läs mer om dagverksamheten på Södra strand

Växelvård

Som anhörig kan du få avlastning genom växelvård. Det innebär att din närstående bor en eller några veckor varje månad på särskilt boende. Den övriga tiden bor han eller hon hemma.

Läs mer om växelvård och korttidsvistelse

Korttidsvistelse

En annan möjlighet att få avlastning under en period är korttidsplats. Det innebär att den närstående får bo på särskilt boende under en begränsad tid. Korttidsplats kan ges både akut och som planerad avlösning. Läs mer om växelvård och korttidsvistelse

Färdtjänst

Är till för dem som har svårt att åka buss eller vanlig bil. Läs mer om reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst

Hemtjänst

Den person som inte klarar sin vardag på egen hand kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten hjälper till med sådant som rör den egna personen men också med hemmets skötsel. Mer information om hemtjänst

 

Hemsjukvård

Kommunen har anställda distriktssköterskor och sjuksköterskor som har det medicinska ansvaret för hemsjukvården. De gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer följs.

Det kan vara sårvård, medicinering, smärtlindring eller vård vid livets slutskede. De ger även råd kring hälso- och sjukvårdsfrågor som kost, sömn, inkontinens med mera. Läs mer om hemsjukvård

Ledsagarservice

Människor som behöver hjälp för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet kan ansöka om ledsagarservice. Läs mer om ledsagarservice

Rehabilitering

Både yngre och äldre människor med funktionsnedsättning har rätt till rehabilitering. En stor del av insatserna sker i hemmet. Kommunen har anställda sjukgymnaster och arbetsterapeuter som du kan få kontakt med via kommunens växel. Läs mer om rehabilitering

Trygghetslarm

Via en trådlös larmklocka som är kopplad till den vanliga telefonen, kan man kalla på hjälp från hemtjänstpersonalen. Läs mer om trygghetslarm och GPS-larm

Sidan uppdaterad 2017-08-28