Boende

Kommunen erbjuder olika former av särskilda boenden. Sök vidare under rubrikerna här nedan för mer information.

Tänk på att om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla.

Läs mer om försäkringar här

Boende för personer med funktionsnedsättning

I Östersunds kommun finns flera LSS-bostäder för vuxna med funktionsnedsättning. Läs mer om boende för vuxna.

För ungdomar som går på gymnasiesärskola i Östersund  finns elevhem. Korttidsvistelse är till för för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, som bor i Östersunds kommun. Läs mer om boende för barn och ungdomar

Boende för äldre och andra

Särskilt boende är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende kan man få hjälp dygnet runt. Det finns också andra typer av anpassat boende. Läs mer om boende för äldre och andra

Boende för vuxna med beroendeproblematik

Genom en trygg boendemiljö ökar förutsättningarna för en stabil drogfrihet. Målet är att ge möjligheter för att människor under eget ansvar ska kunna arbeta med sin rehabilitering och så småningom få möjlighet till eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Björkebo

Björkebo är ett drogfritt strukturerat och tidsbegränsat boende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Björkebo är ett bistånd enligt kapitel 4 (Rätten till bistånd), paragraf 1 Socialtjänstlagen.

Med boendet följer särskilda regler med inskränkningar i den enskildes rättigheter som bland annat handlar om drogkontroller, reglerade ledigheter samt att personen får avsäga sig besittningsrätten på sitt rum/ lägenhet. Biståndet är en del i ett behandlingspaket och en genomförandeplan upprättas. Ofta kombineras insatsen med andra öppenvårdsinsatser som behandling på Nexus samt daglig sysselsättning.

Sidan uppdaterad 2017-06-08