Boende för äldre och andra

Här får du information om särskilt boende - ibland kallat äldreboende - och andra typer av anpassat boende i Östersunds kommun.

Särskilt boende är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende kan man få hjälp dygnet runt. Du bor i egen lägenhet och har med dig dina egna möbler.

I innehållsmenyn hittar du presentationer av varje särskilt boende. Du kan också filtrera och sortera boenden utifrån geografiskt område, driftsform, andel nöjda brukare, andel utbildade undersköterskor med mera i kommunens jämförelsetjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samiska språket kan erbjudas inom både hemtjänst och särskilt boende i Östersunds kommun.

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna för den som söker särskilt boende.

Kan man önska var man vill bo?
Ja. När du har fått beslut om särskilt boende får du en blankett tillsammans med beslutet där du kan ange dina önskemål.

När det finns tillgång till lediga lägenheter där du önskar så försöker vi i möjligaste mån ta hänsyn till dina önskemål. När du har flyttat till ett särskilt boende finns det också möjlighet att byta till ett annat boende.

Vad händer om jag tackar nej till erbjudet boende?
Om du tackar nej till ett erbjudande tar biståndshandläggaren kontakt med dig för en uppföljning av ditt beslut om särskilt boende.

Finns det tvårumslägenheter på särskilt boende?
Ja men dessa är i först och främst till för makar/sambor/partners. Läs mer under Bo tillsammans

Hur lång tid måste jag vänta på att få ett erbjudande?
Generellt går inte att svara på. Det kan vara allt från en vecka till flera månader.

Hur snabbt måste jag börja betala hyra?
Du börjar betala hyra från och med det datum du tackat ja och lägenheten är klar för inflyttning.

När måste man flytta in?
När du tackat ja till den nya lägenheten så måste du flytta in så snabbt som möjligt efter överenskommelse med boendet.

Vem hjälper till med flytten?
Det får man ansvara för själv. Ofta är det anhöriga och vänner som hjälper till annars får man ta hjälp av någon flyttfirma.

Bo tillsammans

Du som får ett beslut om särskilt boende kan ha rätt att få flytta tillsammans med din maka/make/sambo/partner. Ni kan erbjudas en större lägenhet som är avsedd för två personer. Eller så kan ni erbjudas två lägenheter inom samma boende. Det är var och ens behov av omsorg som är avgörande för formen av bostad.

Parboende

Parboende kallas det när båda har beviljats särskilt boende för att båda två har ett stort behov av omsorg.

Medboende

Ibland är det bara den ena parten som beviljas särskilt boende på grund av ett stort behov av omsorg. Om båda ändå önskar bo tillsammans kan den som beviljats särskilt boende ansöka om att makan, maken eller sambon får flytta med som medboende.

Den medboende får då klara sig på egen hand på samma sätt som om denne skulle bo i eget boende. Behöver makan, maken eller sambon hemtjänst får han eller hon ansöka om det hos biståndsenheten.

Så går det till när du flyttar till särskilt boende

Efter att du har fått beslut om särskilt boende har du möjlighet att ange om du har speciella önskemål. När det finns tillgång till lediga lägenheter där du önskar så försöker vi i möjligaste mån ta hänsyn till dina önskemål.

Hela Östersunds kommun räknas som ett ansökningsområde.

När du har fått ett erbjudande

När du har fått ett erbjudande om lägenhet bör du göra ett besök och titta på boendet. Ta alltid först kontakt med personalen och bestäm en tid som passar för visning. Det är mycket viktigt för att personalen ska ha möjlighet att visa dig runt och svara på dina frågor.

Hör med personalen på boendet om du ska ta med dig egen säng eller om det finns på boendet. Personalen kan också informera om utbudet av TV-kanaler.

När du tackar ja

När du tackat ja till den nya lägenheten så måste du flytta så snart som möjligt! Det är därför viktigt att du börjar förbereda flytten redan när du beviljats särskilt boende. Fundera över vem som ska hjälpa dig med flytten och vad du vill ha med dig till boendet.

Hyra betalar du från och med det datum du tackat ja och lägenheten är tillgänglig för inflyttning.

När du flyttar till särskilt boende får du en kontaktman.

Om du tackar nej

Om du tackar nej till ett erbjudande tar biståndssamordnaren kontakt med dig för en uppföljning av ditt beslut om särskilt boende.

Dessa regler har bestämts av politikerna i Vård- och omsorgsnämnden.

Så ansöker du om särskilt boende

För att du ska kunna flytta till särskilt boende krävs ett biståndsbeslut.
Läs mer om hur du söker stöd.

Andra typer av boenden

Förutom särskilt boende finns det en mängd olika beteckningar på boenden, exempelvis seniorboende och trygghetsboende. Här hjälper vi dig att reda ut olika begrepp som brukar användas.

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla. Läs mer om försäkringar här

Värdighetsgarantier

För att det ska bli enklare för dig att ställa krav så har Östersunds kommun utformat värdighetsgarantier

Olika boenden - vi reder ut begreppen

Ordinärt boende

När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är bostäder som är anpassade för en särskild målgrupp och kan se väldigt olika ut. Ofta finns det gemensamma utrymmen i huset som till exempel matsal eller samvaroutrymme. I trygghetsboende finns det under vissa tider en värd som ger de boende service. Den hyresvärd som erbjuder trygghetsboende i Östersund är Östersundshem.

  • Telefon: 063-14 04 00

Seniorboende: ”bonusboende” eller ”plusboende”

Seniorboende, och det som tidigare kallades servicehus, är en form av tillgängligt boende. Det finns flera olika benämningar på denna boendeform. Det kan kallas bonusboende eller plusboende och det är samma typ av boende men begreppen är olika eftersom olika hyresvärdar benämner boendeformen på olika sätt.

Lägenheterna kan vara anpassade för personer som behöver en mer tillgänglig bostad. Här finns exempelvis hiss och ramper för rullator och rullstol. I dessa bostäder finns ofta samlingslokaler och hobbyrum. Den här typen av bostäder är inte det samma som särskilt boende. Hit kan du alltså välja att flytta utan någon prövning av en biståndshandläggare. Det finns flera hyresvärdar i kommunen som erbjuder boende som är speciellt anpassade för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Här följer en förteckning över hyresvärdar för dessa typer av bostäder:

  • Östersundshem, 063-14 04 00
  • Ljungens seniorboende, Riksbyggen, kontakt: Attendo care AB, 063-10 20 04
  • Aspnäs seniorboende: Rydells Fastighetsförvaltning, 063-10 33 60
  • Kvarteret Biet, Västerport seniorboende: Attacus, 063-55 67 02
  • Kvarteret Byalaget, Attacus, 063-55 67 02 (10.00-12.00)
  • Blomsterfonden: Stiftelsen Gröna gränd, 063-12 30 70, Eriksbergsvägen, 063-13 75 15
  • Östersunds kommun: Lokal- och bostadsenheten, 063-14 31 23

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse eller korttidsboende är en form av tillfälligt boende som är till för att komplettera stödet i det egna boendet. Målet med korttidsverksamheten är att den som behöver extra stöd under en kortare tid ska känna sig trygg och få hjälp, för att därefter kunna bo kvar hemma. Det finns två typer av korttidsvistelse: anhörigavlösning och tillfällig korttidsvistelse. För att kunna få korttidsvistelse krävs biståndsbeslut. Läs mer om korttidsvistelse

Privata boenden

De förtroendevalda i Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att verksamheten ska konkurrensutsättas. Privata utförare har fått i uppdrag av kommunen att driva några av kommunens särskilda boenden.

Här kan du se vilka privata utförare som driver särskilda boenden i Östersunds kommun:

LSS-bostäder

En annan typ av boende med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning är LSS-bostäder

Bostadsanpassning

Vid långvarig funktionsnedsättning kan du ha möjlighet att söka bidrag till bostadsanpassning där du bor

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-11-21