Avgifter för särskilt boende

Du som bor på särskilt boende betalar hyra för lägenheten. Du betalar också en avgift för maten plus en serviceavgift.

Avgiften för mat är 3 795 kronor per månad. I priset ingår frukost, lunch middag och alla mellanmål. Serviceavgiften är 2 100 kronor per månad. Hyran varierar beroende på var du bor.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan har rätt att få bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Om du enbart har folkpension och pensionstillskott får du fullt bostadsbidrag. Har du ytterligare pension eller inkomster kan du få ett visst bostadsbidrag.

Till mer information på pensionsmyndighetens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxtaxa

Serviceavgiften kan blir lägre eftersom du betalar efter betalningsförmåga enligt reglerna om maxtaxa.  Under rubriken "så beräknas din avgift" får du mer information om reglerna för maxtaxa. Där kan du själv räkna ut hur stor din avgift blir.

Så beräknas din avgift

Hur stor omvårdnadsavgift du betalar beror på din inkomst och hyra. Maximal omvårdnadsavgift är 2 100 kronor per månad.

Tanken är att du ska få behålla minst 6 892 kronor av din inkomst när du har betalt hyran och omvårdnadsavgiften. Dessa pengar ska räcka till matavgiften och till dina normala levnadskostnader utöver maten.

Har du bara 6 779 kronor kvar eller mindre när du betalat hyran så blir det ingen omvårdnadsavgift. Bor du tillsammans med en make eller sambo ska ni få behålla minst 6 096 kronor per person. Det här tar kommunen hänsyn till när den räknar fram omvårdnadsavgiften för dig som bor på särskilt boende.

Exempel 1:

Anna har 6 879 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald. Hennes omvårdnadsavgift blir max 100 kronor per månad. (6 992 - 6 892 = 100).

Exempel 2:

Ulla har 8 500 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald. Hon betalar då full omvårdnadsavgift alltså 2 100 kronor per månad.

Exempel 3:

Britta har 5 000 kronor kvar av sina inkomster och bostadsbidrag efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än vad som är rimligt för att täcka matavgift och normala levnadskostnader.

Britta slipper betala omvårdnadsavgift. Hon kan också kontakta Socialförvaltningen för att se om hon har rätt till försörjningsstöd.

Så beräknas din inkomst

När kommunen räknar ut din inkomst så tittar man på din deklarerade inkomst från den senaste taxeringen. Kommunen hämtar uppgifterna från skattemyndigheten. År 2018 ser kommunen den inkomst du hade år 2016.

Till inkomsten räknas pension, lön och ränteinkomster. Kommunen tar fram din nettoinkomst, alltså din totala inkomst minus den skatt du betalat.

Exempel:

Enligt den senaste deklarationen hade Siv 9 000 kronor efter skatt varje månad. Dessutom har hon 500 kronor per månad i bostadsbidrag. Hon betalar 2 500 kronor i hyra.

Nettoinkomst   9 000
Bostadsbidrag + 500
Hyra - 2 500
Avgiftsunderlag
(kvar att leva på) = 7 000

Siv får 7 000 kronor över när hyran är betald. Det är kommunens avgiftsunderlag alltså den summa kommunen tar hänsyn till när den räknar ut omvårdnadsavgiften.

Ruth betalar maximalt 108 kronor i omvårdnadsavgift.
(7 000 -  6 892 =  108 kronor).

I exemplet kan du sätta in dina egna siffror för att få fram ditt avgiftsunderlag.

Sidan uppdaterad 2018-03-16