Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan du få både akut och som planerad hjälp.

Kommunens målsättning är att man ska kunna bo hemma och få det stöd man behöver på ett tryggt och säkert sätt. Men det kan finnas tillfällen då det inte är tillräckligt. Du kan då ansöka om att under en kortare tid få stöd och hjälp på något av kommunens korttidsboenden.

Det finns även möjlighet att växelvis bo hemma och vara på korttidsboende. Det kan vara för dig som behöver hjälp och stöd av en anhörig när du bor hemma. Men även vara aktuellt om du bor ensam.

Här kan du läsa mer om var korttidsplatserna finns

Så ansöker du om korttidsvistelse

Vill du ansöka om korttidsvistelse kan du ringa Kundcenter, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare - se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Korttidsvistelse LSS

Det finns också korttidsvistelse för barn och unga med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om korttidsvistelse LSS

Sidan uppdaterad 2017-06-08