Dödsfall

När någon dör ansvarar de anhöriga för att bouppteckning eller en dödsboanmälan upprättas. Den ska sedan skickas till Skattemyndigheten i Härnösand.

Bouppteckning

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Det är en sammanställning över den dennes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbodelägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteckningen är avgörande för arv och skatt.

Enklare bouppteckning kan upprättas av dödsbodelägarna under närvaro av opartisk person utanför dödsboet. Juridisk hjälp kan fås hos begravningsbyrån.

Dödsboanmälan

Ibland saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnaderna i samband med dödsfallet. Då kan en så kallad dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning.

En dödsboanmälan kan endast göras via socialnämnden, och bör ske inom två månader efter dödsfallet. Dödsbodelägare eller bouppgivare (den som är utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunens socialförvaltning för information och hjälp med utredning för dödsboanmälan.

Sidan uppdaterad 2018-03-14