Ekonomiskt stöd

Ibland uppstår situationer i livet som gör att man är i behov av ekonomisk rådgivning eller att söka ekonomiskt bistånd.

Kanske dröjer ersättningen från a-kassa eller sjukpenning alltför länge och du saknar en tillräcklig buffert? Då kan du behöva söka ekonomisk hjälp för att klara viktiga utgifter som till exempel hyra, mat eller mediciner.

Ekonomiskt bistånd kan antingen vara försörjningsstöd eller i form av annat stöd.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet (det som tidigare kallades socialbidrag) kan du söka hos socialtjänsten när du prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen. Din rätt till en skälig levnadsnivå finns skrivet i socialtjänstlagen, förkortas SoL.

Du kan även söka bistånd till annat, så kallat livsföring i övrigt (till exempel kostnader för tandvård, medicin och glasögon). Du har rätt att få ett skriftligt beslut och en bedömning där det tydligt framgår varför du fått ett visst beslut. Rätten till försörjningsstöd prövas månad för månad. Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det enligt förvaltningslagen.

Budget- och skuldrådgivning

Socialtjänstens budget- och skuldrådgivning kan erbjuda råd och stöd för dig som hamnat i en besvärlig skuldsituation.

Budget- och skuldrådgivaren kartlägger ekonomin tillsammans med dig genom att göra upp en hushållsbudget där inkomster, utgifter och skulder blir tydliga. Du kan även få stöd vid kontakter med myndigheter och fordringsägare.

Första besöket sker efter kontakt med handläggaren.

Rekvisition

En rekvisition innebär att en person får pengar från socialtjänsten för att handla mat. Det är mycket ovanligt att sådana rekvisitioner beviljas. Det görs bara om personen är i en akut nödsituation eller om det finns risk för att personen ska hamna i en nödsituation som inte kunnat förutsägas.

En rekvisition ska användas till att handla mat i livsmedelsbutik men socialtjänsten kan inte kontrollera vad som köps. Reglerna gäller för alla medborgare, men med särskild hänsyn till barnens behov.

Övrigt stöd

I socialtjänstens uppdrag ingår bland annat att på bästa sätt hjälpa dig att bli självförsörjande. Utöver det ekonomiska stödet kan du även erbjudas information och rådgivning.

Det kan finnas andra frågor och funderingar som du tycker är viktiga att prata med en socionom/socialsekreterare om. Det kan till exempel gälla din familjesituation, relationer, psykisk och fysisk hälsa med mera. Din handläggare lyssnar, ger feedback och kan informera om var du kan få bästa möjliga hjälp i just din situation.

Även andra insatser som kan vara till hjälp för dig kan erbjudas, till exempel kontaktperson eller budget- och skuldrådgivning.

Sidan uppdaterad 2017-11-07