Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

Två barn spelar spel med en vuxen kvinna.

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). Vi rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Hur blir man ett familjehem?

Du/ni kan göra en intresseanmälan till Familjehemscentrum som en e-tjänst här på hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via Familjehem Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En socialsekreterare kommer att kontakta er för mer information. Därefter skickas en ansökan hem till er som ni fyller i och sänder åter till Familjehemscentrum.

För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

Kommunerna i Jämtlands län vänder sig till Familjehemscentrum när de behöver ett familjehem till ett barn/ungdom. Kanske just det här barnet/ungdomen skulle passa ihop med er familj? Vi kontakter er på nytt för att diskutera igenom en eventuell placering.

Vid en introduktion, och inför inskolning av barnet/ungdomen, får ni en beskrivning av dennes situation och bakgrund. Barnet/ungdomen får besöka er familj och ni får eventuellt också träffa föräldrarna. Det är socialnämnden i den placerande kommunen som beslutar om varje familjehemsplacering.

Vad krävs av ett familjehem?

Familjehem behöver ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar och ett intresse för andra människor. Det är viktigt att familjehemmet har en stabil familjesituation där er familj känner att ni har tid och engagemang för ett barn/ungdom som behöver det. Det är viktigt att de vuxna i hemmet är trygga och att barnet känner sig accepterat och välkommet samt att det finns någon att anförtro sig åt.

En viktig uppgift för familjehemmet är att ge barnet stöd och hjälp till en positiv kontakt med sin biologiska familj.

Vilket stöd får familjehemmet?

Socialsekreteraren i den placerande kommunen ska ha regelbunden kontakt med er och barnet/ungdomen och ge er stöd och vid behov förmedla stödkontakter med andra.

Avtal och ersättning

När ett barn/ungdom ska flytta till ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi. Den placerande kommunen betalar ersättning med en arvodesdel och en omkostnadsdel enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Vill du veta mera?

Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill veta mer om familjehem och göra självtest samt intresseanmälan. Du kan göra ett självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem via länkarna nedan.

Folder - Familjehemscentrum Jämtlands länPDF

Sidan uppdaterad 2017-10-23