Förstärkt föräldrastöd

Förstärkt föräldrastöd är ett mobilt team som arbetar med familjer med barn i åldrarna 0–17 år. Vi arbetar med ett varierande stöd, i både tid och antalet insatstillfällen.

Arbetet sker i huvudsak i familjernas hem. Arbetet kan innebära stöd till föräldrar i deras föräldraroll men även familjepedagogiska insatser där familjerna får direkt och praktiskt stöd i vardagsnära situationer.

Vi arbetar utifrån tre specifika inriktningar: Familjer med behov av långvarigt stöd, akuta insatser samt med familjer vars barn är placerade och ska flytta hem igen.

Vi som arbetar på förstärkt föräldrastöd kallas Familjebehandlare och har olika utbildningar och yrkesbakgrunder.

Insatsen är kostnadsfri och familjebehandlarna har tystnadsplikt.

Insats från Förstärkt föräldrastöd är ett bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen och beslutas av socialsekreterare. Ansökan görs via Kundcenter.

Sidan uppdaterad 2017-12-19