Kontaktperson

Du som söker kontaktperson

Om du befinner dig i en besvärlig situation, saknar en vän att till exempel bolla tankar med, eller har svårt att komma ut på egen hand så kan du ansöka om att få en kontaktperson. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

Kontaktpersonen har ett så kallat förtroendeuppdrag. Det är en frivillig insats enligt socialtjänstlagen och tillsätts inte mot någons vilja.

Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut. Det kan innebära att din kontaktpersons uppdrag till exempel blir att lyssna, finnas tillgänglig, vara en förebild och/eller hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Utifrån vad du önskar träffas ni kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att han/hon inte får berätta om dig för andra personer.

Blanketten "Ansökan om bistånd i form av kontaktfamilj, kontaktperson eller annat" hittar du på kommunens sidor för E-tjänster och självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vill bli kontaktperson

Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det är ditt engagemang som är viktigt.

Du bör också räkna med att ha uppdraget under en längre tid — minst ett år. Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar — både kvinnor och män. Men du ska vara minst 18 år gammal. Du får stöd och ersättning i ditt uppdrag.

I Östersunds kommun förmedlas kontaktpersonerna av en samordnare för kontaktpersoner.

Vill du veta mera om hur man blir kontaktperson eller familjehem och/eller kontaktfamilj? Vill ni anmäla ert intresse? Gå in på vår sida för E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och fyll i en intresseanmälan! Du hittar den under fliken "Frivilliguppdrag".

Blanketten "Närvarorapport för kontaktperson" hittar du också på kommunens sidor för E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som omfattas av LSS

Enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) så har människor som omfattas av LSS rätt att ansöka om kontaktperson. Genom kontaktpersonen ska människor med funktionsnedsättning få möjlighet att göra sådant som vi alla vill göra på vår fritid.

Om du har behov av en kontaktperson behöver du först ett beslut från LSS-handläggaren. Vill du ansöka om insatsen kan du kontakta Kundcenter - se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Läs mer om Kontaktperson LSS

Sidan uppdaterad 2017-11-03