MST (Multisystemisk terapi)

Har du ett barn eller ungdom med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggresivitet eller skolk. Då kan du få stöd av MST-teamet.

MST-teamet

MST-teamet ger stöd till familjer med barn/ungdomar i åldern 12-17 år, som riskerar att placeras utanför hemmet.

MST (Multisystemisk terapi) är en metod som har utvecklats vid Medical University i South Carolina, USA. Där har forskning visat att metoden gett goda resultat. MST används därför på många håll i världen.

Stärker familjen

I Östersund består MST-teamet av tre terapeuter och en teamledare. De får kontinuerligt handledning och utbildning av en konsult vid MST Services, USA.

Teamet arbetar med att stärka föräldrarna och ge dem redskap att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. I arbetet involveras även personer som är viktiga för barnet/ungdomen till exempel släkt, vänner, lärare och kamrater.

Arbetet pågår under en begränsad tid, max fem månader. Terapeuten har tät kontakt, på tid och plats som passar familjen, om så önskas på kvällstid och oftast i hemmet.

Sidan uppdaterad 2017-10-12