Stödgrupper för barn och unga

En grupp barn

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. I Östersund erbjuder socialtjänsten olika former av stöd och hjälp för barn och ungdomar. Man kan få hjälp enskilt eller i grupp.

Bubblan

Bubblan vänder sig till barn i åldern 7-12 år, vars föräldrar har flyttat isär. Grupperna träffas en gång i veckan, sammanlagt åtta gånger.

Läs mer om Bubblan

Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Läs mer om Fjärilen

Trappan

Trappan innebär individuella samtal för barn mellan 4-18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer eller som också själv blivit slagen.

Läs mer om Trappan

Trädet

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familjehemsplacerade.

Läs mer om Trädet

Sidan uppdaterad 2018-03-15