Trädet - Stöd för barn och unga

Tecknad bild som föreställer barn i olika åldrar.

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familjehemsplacerade.

”Ett familjehem är en familj som tar emot barn som av olika orsaker inte kan bo med sina föräldrar. Alla barn har rätt att växa upp där man får mat, har lakan i sängen och det finns vuxna som tar hand om en när man är sjuk, rädd eller behöver tröst.”

Folder - TrädetPDF

Många barn lever inte i sin ursprungsfamilj utan behöver av olika anledningar bo i ett annat hem, som kallas familjehem.

Syftet med gruppen

  • att träffa andra barn som också är familjehemsplacerade
  • utbyta erfarenheter och lära nytt
  • upptäcka att man inte är ensam om sina upplevelser och att det inte är barnets fel

Hur går det till?

Vi använder oss av ett pedagogiskt program med övningar och lekar. Vi pratar, ritar och fikar.

När träffas vi?

Vi träffas en gång per vecka, två timmar åt gången, under en termin. Sammanlagt ungefär 15 gånger.

Sidan uppdaterad 2017-11-20