Boende för barn och ungdomar

Bild från rum i ett elevhem.

Här kan du läsa mer om boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Elevhem

Elevhemmen är framför allt till för dig som går på gymnasiesärskola i Östersund och som bor i en annan kommun. På varje elevhem bor fyra till sex personer. Alla har ett eget rum. De flesta har eget badrum och en kokvrå för enklare matlagning. Det vanliga är att man äter tillsammans. Men det finns möjlighet att äta på rummet.

Elevhemmen har gemensamhetsutrymme och utrymmen för personalen som finns tillgänglig dygnet runt. Du bor här under veckorna och åker hem under helger och lov.

Placeringen gäller för ett år i taget

Handläggaren bestämmer i vilket elevhem du ska bo. Handläggaren tar hänsyn till dina behov vid valet av elevhem. Du blir placerad för ett år i taget. Om inga förändringar sker inom verksamheten och du trivs på elevhemmet så finns möjligheten att bo kvar även kommande läsår.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en annan form av boende för barn och unga. Tanken med korttidsvistelse är att de unga får en chans till miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse LSS

Hur söker jag stöd?

Vill du ansöka om elevhem eller korttidsvistelse så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Läs mer om hur det fungerar och vem som kan få stöd enligt LSS

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad bör du se över din hemförsäkring. Läs mer om hemförsäkring

Sidan uppdaterad 2017-11-21