Mer om daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet - Mica, hur vi arbetar och vilka vi samarbetar med.

Mica menar att alla människor har lika värde. Varje människa är unik eller värdefull på sitt sätt. Vi försöker se hela människan -  både hennes svårigheter och möjligheter. På så sätt kan vi hjälpa människor att känna  trygghet. Då kan människor få ett självständigt liv - ett liv som de styr över själva.

Vi arbetar efter två viktiga lagar. Det är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS. Och det är Socialtjänstlagen - SoL.

Mica har lyckats mycket bra med att hjälpa många människor att få ett arbete. En viktig förklaring är att vi arbetar i tre steg. Alla som får hjälp hos Mica får gå igenom stegen  i sin egen takt.

I de olika stegen får personen lära sig vanliga saker som de flesta människor möter i sitt arbetsliv. Det är viktigt att ha olika mål som personen ska uppnå både saker som går fort att lära sig och saker som tar lång tid.

Steg 1

I det första steget håller vi till i lokaler som Mica hyr. Här får personen arbeta i en anpassad miljö. Vi tar hänsyn till den funktionsnedsättning som personen har Han eller hon är själv med och påverkar hur arbetsträningen ska se ut.

Personen får prova på att jobba med andra människor.
Han eller hon får också träna på att använda alla sina sinnen - både känsel, syn, lukt, hörsel och smak.

Personen får prova på olika sorters arbetsuppgifter.
Det kan vara att tillverka något själv. Det kan också vara att han eller hon gör en del i ett större arbete.
 
På det här sättet får personen viktig
träning för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2

I det andra steget sker träningen ute på en arbetsplats.
Det kan exempelvis vara på en restaurang, en verkstad eller i en livsmedelsaffär.
 
Nu får personen chansen att komma in i gemenskapen
med andra anställda på arbetsplatsen.En personal från Mica är hela tiden med ute på arbetsplatsen och stöttar personen i arbetet.

Nu får personen möjlighet att utvecklas och vara delaktig
så långt som det är möjligt. Han eller hon får bättre självkänsla och ökad livskvalitet. När personen sedan är redo är det dags att gå vidare till steg 3.

Steg 3

I det tredje steget arbetar personen själv ute på en arbetsplats. Då och då får personen besök av sin arbetskonsult från Mica. Hur mycket stöd arbetskonsulten ger beror på personens behov.
 
Det finns mer än 150 olika företag i Östersund som erbjuder arbetsträning. Det är bland annat transportföretag, tillverkningsindustrier och kontor.

Ett mål med Micas arbete är att "släppa taget". Personen ska få möjlighet  att själv styra över sitt liv. Arbetet ger möjligheter att utvecklas och att leva i gemenskap med andra.

Micasa - Café och restaurang

Café & Restaurang Micasa ligger på Odensviksvägen 5 Hit kan man komma för att fika och umgås. Micasa är öppet dagtid alla vardagar. Lunch serveras kl 12:00 - 13:00.

Resurshuset

På Odensviksvägen 5 i Östersund ligger Micas resurshus. Dagtid är det i huvudsak en kontorsbyggnad samt arbetsplats för en av Micagrupperna. Men huset erbjuder även en massa andra saker som du kan ta del av på din fritid.

Här finns:

Gym - Hit kan du komma och träna med hantlar, löpband och andra maskiner.

Händelserike - Ett ställe för alla sinnen

Spelrum - Här kan du träna och spela wii på stor skärm.

Musikrum - Här finns möjlighet att repa ihop med ditt rockband eller öva på din sång

Gymnastiksal - Här kan man spela pingis, innebandy eller köra ett gympingpass

Massagestol/Massagesäng - Perfekt om du är stel i kroppen och behöver mjukas upp, eller bara vill slappa en stund

För mer information om utbudet och bokning av händelseriket kontakta: Anita Solem 063- 14 45 09

Sidan uppdaterad 2016-04-12