Stödfamilj LSS

Två glada barn som leker i snön.

Här hittar du information om stödfamilj LSS - ett stöd för familjer som har barn med funktionsnedsättning.

I dag bor de flesta barn och ungdomar med funktionsnedsättning hos sina familjer. För att underlätta för dessa familjer finns möjlighet att få avlastning Stödfamilj är ett exempel på detta.

Även barn utan funktionsnedsättning kan behöva en "extra" familj. Det kan till exempel handla om barn till en ensamstående förälder som saknar ett nätverk. Denna typ av stöd kallas kontaktfamilj.

Här får du mer information om kontaktfamilj

Du som vill bli stödfamilj

Två barn som åker madrass.

Uppdraget som stödfamilj passar dig som har engagemang och intresse för andra människor. Som stödfamilj får du/ni chansen att lära känna ett barn med funktionsnedsättning.

Funktionshinder innebär att barnet kan ha exempelvis Downs Syndrom, ADHD eller Autism. Stödfamiljer behövs en till flera helger i månaden och ibland under vissa skollov. Ni får ersättning för uppdraget och visst stöd och utbildning.

I vissa fall bor barnet periodvis i stödfamiljen. Det kallas då familjehem.

Här kan du hämta informationen i form av en broschyrPDF

Här finns mer information för dig som funderar på att bli stödfamilj

Du som söker stödfamilj

Har du ett barn med funktionsnedsättning och önskar stödfamil så ska du vända dig till en LSS-handläggaren eller kuratorn på barn- och ungdomshabiliteringen.

Läs mer om hur du söker stöd

Sidan uppdaterad 2018-02-20