Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad bör du se över hemförsäkringen.

Du kan behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla. Även föräldrar med barn som bor på elevhem bör se över sin hemförsäkring.

Du ansvarar själv för att teckna din hemförsäkring. Kommunen har ingen försäkring som går in i det fall du saknar egen hemförsäkring. En hemförsäkring ger dig också ansvarsskydd. Det innebär att du kan få ersättning för kostnader om du råkar skada andras egendom. Kontakta ditt försäkringsbolag så får du mer information.

Däremot har kommunen en olycksfallsförsäkring för alla upp till 75 år som bor på LSS-boende, särskilt boende, elevhem, korttidsvistelse eller som tillhör Daglig verksamhet.

Här kan du läsa mer om kommunens olika försäkringar

Sidan uppdaterad 2018-04-18