Hemtjänst och hemsjukvård

Bild på yngre man som ger ögondroppar till äldre kvinna.

Du som bor hemma och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen kan få hemtjänst. Här kan du läsa mer om den hjälp du kan få.

Hemtjänsten består av två delar. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad som exempelvis att duscha, klä dig och ta mediciner. Läs mer om personlig omvårdnad

Du kan också få hjälp med att städa, handla, tvätta kläder och andra sysslor i hemmet. Dessa tjänster kallas för servicetjänster

Via hemtjänsten finns också möjlighet att få färdiglagad portionsmat levererad hem varje dag. Även trygghetslarm, ledsagning och anhörigavlösning ingår i hemtjänsten.

Har du svårt att ta dig till en hälsocentral kan du också få hemsjukvård och rehabilitering

Samiska språket kan erbjudas inom både hemtjänst och särskilt boende i Östersunds kommun.

Så ansöker du om hemtjänst

Vill du ansöka om hemtjänst kan du ringa Kundcenter, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare - se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Här kan du läsa mer om hur det går till när du ansökt om stöd

Avgifter för hemtjänst

Du betalar max 2 013 kronor i månaden för din hemtjänst. Hur stor din hemtjänstavgift blir styrs av hur många timmars hemtsjänst du har. Hänsyn tas också till på din betalningsförmåga.

Läs mer om hemtjänstavgiften och få hjälp att räkna ut din avgift

Boendestöd

Den som har en psykiatriks diagnos kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. Därför finns boendestöd som ett komplement till hemtjänsten.

Målet med boendestöd är att du ska få rätt stöd för att kunna förbättra din livskvalitet. Du ska få hjälp att utveckla och ta tillvara dina egna resurser på bästa sätt.

Det här kan du få hjälp med

Att få boendestöd innebär att kunna få hjälp med att få ordning och struktur i vardagen.

Till exempel kan du få;

 • råd och vägledning att komma igång i vardagen.
 • hjälp att se över hur din dygnsrytm ser ut för fritid och arbete eller annan sysselsättning.
 • stöd för att trivas bättre på jobb/aktiviteter eller fritid.
 • hjälp med att se vilket nätverk som finns omkring dig och se vilket stöd du kan få där.
 • hjälp att utveckla de sociala kontakter du har.

Behöver du stöd eller vill du veta mer?

Boendestöd är en insats som beviljas av Myndighetsenheten. Vill du veta mer eller ansöka om boendestöd så kan du kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned.

Fixartjänster

Du som fyllt 67 år och bor i Östersunds kommun har rätt att få fixartjänster.

Fixartjänster kan till exempel vara att sätta upp tavlor, byta gardiner eller hämta in saker från källare och förråd. För att få fixartjänster krävs inget biståndsbeslut.

Här kan du läsa mer om fixartjänster

Här kan du se en översikt över olika typer av tjänster i hemmet

Fritt val

Du som bor i Östersunds kommun kan själv välja utförare av hemtjänst. Du kan också fritt välja mat från de olika kök som lvererar portionsmat. Läs mer om Fritt val

Hemtjänstens nattpatrull

Du som har beviljats trygghetslarm har möjlighet att kalla på hjälp från hemtjänsten dygent runt. Nattetid är det alltid personal från kommunens nattpatrull som kommer hem till dig, oavsett vilken utförare du valt övrig tid av dygnet.

Här hittar du kontaktuppgifter till nattpatrullen

Hushållsnära tjänster

Det finns i dag många privata företag som erbjuder så kallade hushållsnära tjänster. De kan vara ett alternativ eller ett komplement till kommunens hemtjänst. Det kan gälla hjälp med städning, handling, fönstertvätt, snöskottning, gräsklippning
men också ledsagning och personlig omvårdnad.

Avdragsrätten, det så kallade Rut-avdraget gör att du kan dra av delar av kostnaden.

I telefonkatalogen hittar du företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Här får du en översiktlig jämförelse mellan kommunens tjänster och hushållsnära tjänster

Kontaktman

Alla som får hemtjänst eller som bor på särskilt boende i Östersunds kommun har en egen kontaktman bland personalen. Det är till kontaktmannen man i första hand vänder sig för frågor eller vid problem.

En kontaktman ska bidra till ökad trygghet för den som får stöd och för de anhöriga. Varje enskild person har en genomförandeplan. Den talar om vilken form av stöd man har beviljats samt när och hur stödet ska ges. Kontaktmannen ska se till att genomförandeplanen följs.

Nyckelfria lås inom hemtjänsten

Östersunds kommun har infört  "nyckelfria lås" inom hemtjänsten. Tekniken innebär att de personer som har hemtjänst kan få ett speciellt lås installerat i sitt hem. Hemtjänstpersonalen kan låsa upp dörren genom att slå en personlig kod på mobiltelefonen. Det hela fungerar med hjälp av mobiltelefonens bluetooth-funktion.

Den nya tekniken ger ökad säkerhet då man inte behöver ha ett antal nycklar i omlopp.Den bidrar också till att hemtjänstpersonal snabbare kan vara på plats om någon behöver hjälp snabbt.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om nyckelfria lås och kontaktuppgifter för dig som är fastighetsägare

Personlig omvårdnad

Genom personlig omvårdnad kan du få viktig hjälp för att klara vardagen hemma. Det kan handla om att få hjälp med personlig hygien och med måltider. Det kan också handla om att få sitta och prata en stund eller få hjälp med att komma ut i friska luften.

Hur mycket personlig omvårdnad du får beror på hur mycket hjälp du behöver.

Har du behov kan du få tillsyn av personal nattetid. En möjlighet är då att välja tillsyn via webbkamera

Servicetjänster

Servicetjänster utförs på vardagar mellan 8.00 och 17.00. Du som har hemtjänst får själv vara med och planera hur du vill att hjälpen ska utföras.

Du kan exempelvis få hjälp med;

 • städning,
 • klädtvätt,
 • byte av sängkläder,
 • inköp,
 • att putsa fönster

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkringför att hemförsäkringen ska gälla.

Läs mer om försäkringar här

Fjärrstyrd natt-tillsyn

Du som har behov av tillsyn nattetid kan välja att få fjärrstyrd natt-tillsyn. Att kunna välja tillsyn nattetid via en webbkamera - som slås på vid valda tipunkter - är ett uppskattat alternativ för många.

Fjärrstyrd natt-tillsyn är avgiftsfri.

Läs mer om fjärrstyrd natt-tillsyn öppnas i nytt fönster

Värdighetsgarantier

Rättet till ett värdigt liv och välbefinnande finns inskriven i Socialtjänstlagen. Där talas det om Äldreomsorgens nationella värdegrund.

Den innebär till exempel att:

 • så långt det är möjligt ska du kunna välja när och hur du får stöd och hjälp.
 • den omsorg du får är av god kvalitet och du får ett bra bemötande från personalen.
 • personalen lyssnar på dina synpunkter.
 • ditt privatliv och dina livsval respekteras.
 • du kan leva enligt din kultur, livsåskådning och tro.
 • du känner dig trygg. Vad som gör dig trygg avgör du, men det kan till exempel handla om att du är trygg i ditt hem eller med det sätt personalen ger dig stöd och omsorg. 

I Östersunds kommun har personalen inom hemtjänsten och på särskilda boenden deltagit i en utbildning för att få ökade kunskaper om vad ett värdigt liv och välbefinnande kan innebära för dig.

Det ska vara lätt att ställa krav 

För att det ska bli enklare för dig att ställa krav
så har Östersunds kommun utformat tre värdighetsgarantier:

1. Du har rätt till en kontaktman, som ska fungera som en länk mellan dig, närstående/företrädare och övrig personal.

Om det inte fungerar mellan dig och din kontaktman
har du möjlighet att byta kontaktman. Du är garanterad att träffa din kontaktman en gång per vecka.

Undantag gäller om du enbart har ett fåtal insatser per månad. Då sker mötet med din kontaktman vid färre tillfällen som ni kommer överens om.

2. Du ska få en genomförandeplan där det står nedskrivet vilka tider och på vilket sätt du ska få stöd och hjälp.

Du eller din företrädare ska vara delaktig när planen upprättas. På så sätt kan du påverka när och hur du får hjälp.

Det ska finnas nedskrivet vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.

Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det du börjar få hemtjänst eller från det du flyttat in på ett särskilt boende.

3. Du ska få hjälp på avtalad tid. Avviker det mer än 30 minuter från avtalad tid ska du snarast meddelas detta.

Om någon av de tre garantierna inte uppfylls kan du framföra klagomål till ansvarig chef. 

Chefen ska omgående eller inom två veckor vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna. 

Här kan du skriva ut en folder om värdighetsgarantiernaPDF

Det finns fler sätt att tala om vad du tycker

Det finns flera sätt att lämna synpunkter på hur du tycker att det fungerar med det stöd och den hjälp du får:

 • Du kan prata med ansvarig chef, med din kontaktman eller med annan personal.
 • Du kan fylla i ett formulär på kommunens hemsida
 • Du kan lämna dina synpunkter via kommunens kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

Om du meddelar ditt namn, adress och telefonnummer när du lämnar synpunkter så kommer någon från kommunen att kontakta dig för att berätta hur dina synpunkter hanteras. Det sker inom två dagar.

Den här möjligheten att lämna synpunkter gäller all form av service som du får från Östersunds kommun.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av vår hemtjänst. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-02-19