Olika tjänster - en översikt

Här ser du en översiktlig jämförelse mellan hemtjänst och fixartjänster som kommunen erbjuder - och de tjänster som finns att köpa på den privata marknaden.

Jämförelse mellan hemtjänst, fixartjänster och tjänster på den privata marknaden:

 

Hemtjänst

Fixartjänster +67

Hushållstjänster

Vem får hjälp?

Alla som beviljats bistånd i form av hemtjänst. Du ansöker om bistånd hos Myndighetsenheten.

Alla invånare i Östersunds kommun som fyllt 67 år.

Alla

Vad kan jag få hjälp med?

Personlig omvårdnad och servicetjänster (=städning, tvätt, inköp).

Byta gardiner, hänga upp tavlor, röja i förråd.

Servicetjänster, fixartjänster och personlig omvårdnad.

Vad får jag inte hjälp med?

Sådant som kräver hantverkskunnande.

Personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp. Sådant som kräver hantverks­kunnande, hälso- och sjukvård som utförs av legitimerad personal.

Hälso- och sjukvård som utförs av legitimerad personal.

Gäller skatteavdrag – så kallat Rut-avdrag?

Nej

Nej

Ja

Vem utför tjänsterna?

Kommunen eller privata företag på uppdrag av kommunen, du väljer själv utförare.

Kommunen

Privata företag

Gäller kommunens kvalitetskrav?

Ja

Nej

Nej

Gäller Lex Sarah? Är personal skyldig att anmäla misstag?

Ja

Nej

Nej

Gäller sekretess?

Ja

Ja

Nej

Har IVO ansvar för tillsyn?

Ja

Nej

Nej

 

Sidan uppdaterad 2018-01-11