Integration, invandring och flyktingmottagande

Östersunds kommuns målsättning är att ta emot totalt 300 nyanlända under 2017. Av dessa är 117 anvisningsbara platser för kommunplacerade flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om hur många anvisningsbara platser en kommun ska ha, så kallade kommuntal. Migrationsverket anvisar sedan nyanlända som har rätt till en etableringsplan (med arbetsförberedande insatser) till olika kommuner. Övriga nyanlända är personer som kommer till Östersund och bosätter sig på egen hand.

Kommunen ska även ta emot en andel av de ensamkommande asylsökande barnen som kommer till Sverige. Mer information om detta hittar du på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny lag 1 mars 2016

Tidigare skrev kommuner avtal med Migrationsverket om att ta emot personer som fått uppehållstillstånd. Mottagandet var frivilligt. Från och med den 1 mars 2016, då bosättningslagen trädde i kraft, är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända. Hur många som varje kommun ska ta emot beror bland annat på hur stor kommunen är och hur lätt eller svårt det är att hitta jobb.

 

Kommunens ansvar i korthet

Kommunen samverkar med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket när det gäller flyktingmottagandet. I korthet handlar kommunens ansvar om att se till att nyanlända kommunplacerade med uppehållstillstånd har någonstans att bo och får en bra introduktion till det svenska samhället.

Vuxna ska bland annat läsa svenska för invandrare, SFI, och barnen ska gå i skola eller förskola. Kommunen ansvarar också för ensamkommande barns boende, omvårdnad och integration.

Så här fungerar integration och flyktingmottagande i Östersunds kommun

Kommunens integrationsverksamhet finansieras med statliga ersättningar, som ska täcka de kostnader som uppstår i samband med mottagande och integrering för dem som tillhör målgruppen.

Område Integration är organiserat inom Socialförvaltningen och består av kommunens två flyktingmottagande enheter; Integrationsservice och Ung integration.

Integrationsservice ansvarar för nyanlända flyktingfamiljer och vuxna. De har också en rådande och stödjande funktion för övriga invandrare.

Ung integration ansvarar för ensamkommande asylsökande barn och deras omvårdnad och boende.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-10-17