Mottagande av nyanlända

Integrationsservice ansvarar för själva mottagandet av nyanlända. De ger stöd och information under den första tiden som ny i Östersund och Sverige. De jobbar också med aktiviteter för att främja integrationen.

Målet är att ge nyanlända goda förutsättningar till integration. Det handlar om att främja både förståelse för, och delaktighet, i det svenska samhället. Tillsammans med andra aktörer jobbar Integrationsservice också för att nyanlända ska få ökade möjligheter till sysselsättning och egenförsörjning.

Den långsiktiga målsättningen är att målgruppen trivs i kommunen. Därmed ökar chansen att fler också väljer att stanna kvar i Östersund. Fokus för Integrationsservice är stöd och service till flyktingar men i mån av tid erbjuds även service till övriga invandrare.

Här kan hittar du Integrationsservices servicedeklaration

Integrationsservices uppdrag i korthet

Första bostaden

Att ansvara för att nyanlända kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd får en första bostad.

Praktiskt stöd vid mottagande och bosättning

Att ge stöd, service och information till nyanlända flyktingar i Östersund. Särskilt stöd ges till direktinresta kvotflyktingar då Integrationsservice blir den första kontakten i det nya landet.

Samhällsorientering

Samhällsorientering som ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället erbjuds på hemspråk eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl.

Integrationsfrämjande insatser

Några exempel:

  • Språkvän/Vägvisare & Vän – en insats som förmedlar kontakt mellan nyanlända och medborgare i Östersunds kommun. Läs mer om Språkvän/Vägvisare & Vän
  • Ladies Villa – ett samarbete med Röda Korset som erbjuder en öppen mötesplats för flykting- och invandrarkvinnor och deras småbarn, med språkträning, information och olika typer av aktiviteter.
Sidan uppdaterad 2018-02-19