Vill du erbjuda portionsmat?

Har du ett företag som arbetar med livsmedel eller funderar du på att starta ett? Du kan ansöka om att bli godkänd utförare för att få laga portionsmat.

Du ska vara registrerad för inbetalning av skatt och moms. Vi vill ha dina referenser och ansökan. Du blir inte garanterad någon volym utan du måste marknadsföra dig själv för att få beställningar.

Du gör din matsedel och prissättning själv enligt våra kvalitetskrav. Du levererar beställd portionsmat till ett gemensamt kylrum. Det finns idag tre godkända kök i kommunen
som levererar portionsmat.

Så ansöker du om att bli utförare

Läs igenom förfrågningsunderlaget med bilagor,där det bland annat framgår vilka kvalitetskrav kommunen ställer.

Fyll därefter i blanketterna som ska skickas till:
Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen
Staben
831 82 Östersund

Till förfrågningsunderlag och blanketter

Sidan uppdaterad 2017-11-15