Spelberoende

Behandlingen riktar sig till dig, 16 år och uppåt, som har ett beroende av spel om pengar. Det har dock visat sig att behandlingen även är till hjälp vid data- och/eller TV-spelsberoende.

Behandlingen sker i små grupper och består av 8 sessioner med följande innehåll:

 1. Introduktion
 2. Förklaringsmodell för spelberoende
 3. Sug och sughantering
 4. Tankefällor
 5. Motivation och förändring
 6. Ekonomi och budget
 7. Återfallsprevention
 8. Repetition och tillbakablick

Efter avslutad behandling erbjuds uppföljningsträffar 1 gång/månad under 1 års tid.

Vårt arbetssätt:

 • Strukturerad och målinriktad metod
 • Betoning på samarbete mellan behandlare och deltagare
 • Fokus på nuet, mer än det förflutna
 • Evidensbaserad behandling
 • Fokus på att hitta alternativa aktiviteter
 • Hemuppgifter att träna på i hemmiljön
 • Pedagogisk inriktning och träning av sociala färdigheter

Vi fokuserar på att kartlägga och träna färdigheter för att hjälpa dig som spelar att uppnå en förändring av dina spelvanor med hjälp av följande tekniker:

 • Att skapa ett realistiskt tänkande om spel
 • Att hantera suget efter att spela
 • Att utveckla kommunikativa färdigheter
 • Att förebygga återfall
 • Att hitta alternativ till det som spelandet ger respektive tar bort

Vad vi förväntar oss av dig:

 • Att du aktivt vill arbeta med tanke- och beteendeförändringar.
 • Att du under behandlingens gång har som mål att åstadkomma en omfattande förändring av dina spelvanor.
 • Att du inte kommer påverkad till våra träffar
 • Att du kommer i tid och inte går i förväg på våra inbokade möten
 • Att du kommer väl förberedd till mötena, bl. a genom att ha gjort hemuppgifterna
 • Att du skall ha som mål att delta vid alla behandlingstillfällen

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2018-03-14