Brister i föräldraskap

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt.

Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen.

Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Förutom att man som barn då kan känna sig övergiven, ledsen och otrygg kan det också leda till man råkar illa utlänk till annan webbplats genom att man hamnar i fel sällskap eller på platser där man utsätts för brott. Relationen och förtroendet mellan barnet och vuxenvärlden riskerar också att skadas.

Kommunen kan på olika sätt hjälpa föräldrar som har svårt genom olika former av föräldrastöd.

Om man misstänker att barn eller unga riskerar att fara illa ska man vända sig till socialtjänsten.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Härifrån når du bland annat: 

  • Polis
  • Ambulans
  • Räddningstjänst
  • Giftinformation
  • Fjällräddning
  • Flygräddning
  • Sjöräddning

Social beredskap

För akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag finns social beredskap. Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation.

Social beredskap når man via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en sammanställning över hjälp som finns att få på sidan 1177 - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör göra på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer på Sidor för barn och unga

Läs mer om Akut hjälp

Socialtjänstens information om hur man gör om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhällsansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Anmälan/anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgiftsskyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Allmänheten kan göra en anmälan

Även allmänheten kan - och bör - göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn.

Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Sidan uppdaterad 2017-09-15