Riskbruk och missbruk

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av.

Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller droganvändande.

Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.

Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Att man har ett alkoholmissbruk innebär det att man gång på gång ställer till det för sig när man har druckit.

Det brukar vara svårt att erkänna att man har missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men om man kan göra det är det ett första steg mot att bli av med problemen.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om vilken hjälp du kan få.

Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Socialtjänsten kan ge hjälp och stöd i frågor som handlar om Missbruk och beroende. Här finns olika former av stöd och hjälp för barn och unga. Bland annat finns stödgrupper och MST (Multisystemisk terapi)

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Härifrån når du bland annat: 

  • Polis
  • Ambulans
  • Räddningstjänst
  • Giftinformation
  • Fjällräddning
  • Flygräddning
  • Sjöräddning

Social beredskap

För akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag finns social beredskap. Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation.

Social beredskap når man via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en sammanställning över hjälp som finns att få på sidan 1177 - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör göra på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer på Sidor för barn och unga

Läs mer om Akut hjälp

Socialtjänstens information om Missbruk och beroende

Om du är orolig över att du använder droger och alkohol, om du tycker att du spelar för mycket eller om du anser att din sociala situation är ohållbar kan du kontakta oss på socialtjänsten.

Är du orolig för någon i din omgivning på grund av alkohol, droger, spel- eller annan problematik kan du också anmäla din oro till oss.

Kontakten med oss sker via Kundcenter

Som anhörig kan du få stöd för egen del genom att vända dig till Kundcenter (Nexus för vuxna) eller Fjärilen (för barn och deras föräldrar).

Sidan uppdaterad 2017-09-06