Stress

Alla människor kan periodvis ha det mer stressigt än vanligt, och de flesta klarar av det om livet lugnar ner sig efter ett tag.

Men eftersom för mycket stress och för lite återhämtning kan göra att man mår sämre är det bra att lära sig att hitta en balans mellan tillvarons krav och de egna möjligheterna att klara av dem.

För att klara stressiga perioder behöver man ha en balans i livet mellan aktivitet och reflektion, vakenhet och sömn, fysisk aktivitet och vila.

Om man känner sig stressad räcker det ofta att försöka slå av på takten och vila lite mer än vanligt. Skulle det visa sig inte vara tillräckligt kan det vara dags att fundera över balansen i tillvaron.

Det kan ske både genom att man minskar på de krav man själv och omgivningen ställer och genom att man lär sig hantera stressen.

Stressreaktionen i sig är en del av livet. Det som i längden kan ge en för stor påfrestning är om möjligheten till återhämtning blir för liten.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats hittar du information om vilken hjälp du kan få. Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Elevhälsans information om Elevers arbets-/lärmiljö

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Elevers arbets-/lärmiljö så sker det via skolornas elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.

Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov. Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångs­faktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Barn- och elevhälsan som ofta möter behov inom området Elevers arbets-/lärmiljö.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

Sidan uppdaterad 2018-04-05