Sekretess, anmälan och överklagan

Här får du information om de sekretessbestämmelser som gäller för vård, omsorg och socialtjänst i Östersunds kommun.

På den här sidan finns även länkar till sidor om olika typer av anmälningar som kan vara aktuella inom stöd, omsorg och vård samt om hur man går till väga för att överklaga ett beslut.

Sekretess

​Alla som arbetar inom Östersunds kommun omfattas på olika sätt av bestämmelser för offentlighet och sekretess.

Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryckfrihetsförordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tystnadsplikt

​All personal inom som jobbar inom socialtjänst, stöd, omsorg eller vård har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Det innebär att handlingar eller muntliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan om inte du har lämnat ditt samtycke till det.

Regeln undantas om berörd nämnd får vetskap om ett brott med ett möjligt straff på minst två års fängelse. Sekretessen får också brytas i de fall som berörd nämnd är skyldig att agera.

Sidan uppdaterad 2017-12-21