Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om stöd, så har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Här får du veta hur du gör en överklagan.

En överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Den handläggare du haft kontakt med eller Kundcenter kan hjälpa dig att överklaga beslutet. I överklagan är det viktigt att följande information kommer med;

  • Vem du är
  • Vilket beslut du är missnöjd med
  • Hur du skulle vilja ha det istället
  • Varför du tycker att beslutet ska ändras

Skriv kort och försök få med det som inte kommit fram tidigare.

När din överklagan kommit in prövas beslutet på nytt av aktuell nämnd. Om nämnden inte gör någon ändring av beslutet skickas din överklagan till förvaltningsrätten i Härnösand.

Är du missnöjd med bemötandet?

Om det är bemötandet du är missnöjd med kan du antingen vända dig till din handläggare eller hens chef. Kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

Du kan också lämna synpunkter direkt på kommunens webbplats

Sidan uppdaterad 2018-01-22