Överklaga ett beslut

Har du fått avslag på din ansökan om stöd, så har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Här får du veta hur du gör en överklagan.

En överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Se kontaktinformationen längst ned på sidan.

Den handläggare du haft kontakt med eller Kundcenter kan hjälpa dig att överklaga beslutet. I överklagan är det viktigt att följande information kommer med;

  • Vem du är
  • Vilket beslut du är missnöjd med
  • Hur du skulle vilja ha det istället
  • Varför du tycker att beslutet ska ändras

Ett tips när du skriver din överklagan är att du fattar dig kort och försöker få med det som inte kommit fram tidigare.

Använd gärna den här mallen när du skriver brevet:

Härmed vill jag____(namn och personnummer) överklaga beslutet som togs av_____(handläggarens namn) ____ (datum). Jag är missnöjd med beslutet och tycker inte att hänsyn tagits till ________ (till exempel utgifter och situationer). Vidare vill jag lägga till information som jag glömt att tala om. Det är att ___________.

Underskrift ___________ Datum __________

När din överklagan kommit in prövas beslutet på nytt av aktuell nämnd. Om nämnden inte gör någon ändring av beslutet skickas din överklagan till förvaltningsrätten i Härnösand.

Är du missnöjd med bemötandet?

Om det är bemötandet du är missnöjd med kan du antingen vända dig till din handläggare eller hens chef. Kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

Du kan också lämna synpunkter direkt på kommunens webbplats

 

Sidan uppdaterad 2017-11-28