För dig som är våldsutsatt

Blir du slagen av din partner? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalanden? Får du umgås med vem du vill? Kontrollerar din partner din eller er gemensamma ekonomi? Är du tvungen att ingå ett äktenskap mot din vilja?

Detta är exempel på hur man kan vara utsatt för våld; Det kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt våld. Det vanligaste våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor.

Centrum mot våld vänder sig till dig, kvinna eller man, som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder samtalsstöd på lång eller kort sikt, utifrån dina behov, exempelvis:

  • Krissamtal: Hjälp att hantera din livssituation just nu, "stabilisera" dina reaktioner för att sedan kunna bearbeta och påverka din situation. Vad är viktigast just nu? Vad blir nästa steg?
  • Stödsamtal: Hjälp att bearbeta det som hänt, fundera över, och ta ställning till, svåra val och beslut. Tillsammans formulerar vi ett framtidsmål, skapar strategier och möjligheter att nå dit.
  • Praktisk rådgivning: Till exempel hjälp att finna och att ta kontakt med andra myndigheter eller insatser, exempelvis försörjningsstöd, familjerätt, polis eller brottsofferjour.

Du kan kontakta oss själv, via en socialsekreterare eller någon annan.

Samtalen är gratis och vi arbetar under sekretess. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd till dig som är våldsutsatt

För dagbok

Anteckna med datum varje gång din partner slår eller hotar dig och/eller barnen.

Berätta för någon

Berätta om vad du är med om för någon som du känner förtroende för. Be någon närstående om att få en nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren om vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om du måste lämna hemmet

Ha dessa saker lättillgängligt, kanske nedpackade i väska:

  • Identitetshandlingar för dig och barnen
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
  • Kontobevis, kreditkort etc
  • Nyckel till bostad

Information om skydd

Besöksförbud

Kvinnor som är utsatta för våld kan ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Det innebär ett förbud mot att besöka eller på något annat sätt kontakta/följa efter den person som fått ett beslut om att skyddas.

Det betyder att förövaren inte får söka upp kvinnan, ringa, skicka brev, e-posta, faxa, skicka sms och får inte heller söka kontakt genom någon annan person.

Överträdelse av besöksförbud är ett brott enligt 24 paragrafen i lagen om besöksförbud. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen, eftersom den som bryter mot detta kan gripas, anhållas och häktas.

Det är också viktigt att kvinnan inte tar kontakt med förövaren, eftersom besöksförbudet då kan hävas. Mer information får du av polisen.

Trygghetslarm

Hos polisen kan du också ansöka om trygghetslarm.

Personskydd

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan skatteverket besluta om att inte lämna ut uppgifter om en person. Läs mer om skyddade personuppgifter på skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Det innebär att skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter som anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll.

Du ansöker om sekretessmarkering hos skatteverket. Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, exempelvis från polis eller socialtjänst eller annan utredning som styrker dina förhållanden bör dock finnas som underlag för bedömningen. Det ska röra sig om ett konkret hot.

Kvarskrivning

Kvarskrivning fungerar som ett adresskydd när du har flyttat till annan, hemlig adress. I praktiken innebär det att din nya, verkliga bostadsort inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till andra myndigheter.

Namnbyte

Ansökan om byte av förnamn kan göras hos skatteverket.

Dolt teleabonnemang

Ansökan om dolt abonnemang gör du hos din teleoperatör. Villkor för dolt abonnemang är att du har en spärrmarkering från skatteverket.

Familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-/boende-/umgängesutredning har du rätt att kräva enskilda samtal med familjerättssekreterare. Du behöver alltså inte delta i samarbetssamtal tillsammans med barnens pappa, om han utsatt eller utsätter dig för våld. Kontakta socialförvaltningen.

Information om anmälan och rättsprocess

I samband med en anmälan till polisen gör polisen en bedömning och vid misstanke om brott kan polisen gripa den misstänkte.

Förundersökning

Efter anmälan påbörjas en förundersökning där parterna och eventuella vittnen hörs. Åklagaren ska ha detta som underlag för att kunna besluta om den misstänkte förövaren ska anhållas. Detta beslut måste fattas inom tolv timmar om den misstänkte har gripits.

Fastställan

Efter gripandet har åklagaren tre dagar på sig att göra en framställan till tingsrätten om att den misstänkte ska häktas.

Stämningsansökan

Om förundersökningen (efter förhör, teknisk utredning, läkarintyg, foton med mera) visar att det finns tillräckligt med material för att påstå att den misstänkte begått brott beslutar åklagaren att väcka åtal och lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Om åtal inte väcks, och ärendet avskrivs, kan det handla om brister i bevismaterialet.

Allmänt åtal

Anmälan faller under allmänt åtal, vilket innebär att anmälan inte kan återkallas av kvinnan. Det är åklagaren som bedömmer huruvida förundersökningen ska läggas ned eller inte.

Målsägandebiträde

Kvinnan har rätt till målsägandebiträde vid vissa typer av brott, exempelvis sexualbrott, misshandel eller andra våldsbrott. Målsägandebiträdet är en juridiskt kunnig person som ska ta tillvara kvinnans intressen samt lämna stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången.

Målsägandebiträdet får sin ersättning från staten, och utgör alltså ingen kostnad för kvinnan. Kvinnan kan be att få slippa träffa mannen utanför rättssalen. Detta måste dock förberedas innan rättegången och tas upp med åklagare.

Dom

Blir den misstänkte dömd kan personen dömas till fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, överlämnande till rättspsykiatrisk vård eller kombinationen villkorlig dom och kontraktsvård.

Ersättning

Förövaren kan därutöver dömas att betala skadestånd till kvinnan för vårdkostnader, sveda och värk, lyte och kränkning. I vissa fall kan kvinnan få ersättning från hemförsäkringen eller från brottsoffernämnden.

Rättshjälp

Om kvinnan inte får ett målsägandebiträde finns möjlighet till rättshjälp. Domstolen beslutar om det blir någon kostnad för kvinnan.

Sidan uppdaterad 2018-02-19