Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker
Teckenspråkat

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag", är det högsta beslutande organet i kommunen och består av 61 förtroendevalda.

Den nuvarande politiska uppdelningen av platserna i fullmäktige är följande:

 • Socialdemokraterna:
  22
 • Moderaterna:
  12
 • Centerpartiet:
  8
 • Miljöpartiet:
  6
 • Vänsterpartiet:
  4
 • Folkpartiet:
  4
 • Sverigedemokraterna:
  4
 • Kristdemokraterna:
  1

Kjell Svantesson (S) är ordförande i kommunfullmäktige.
1:e vice ordförande Ida Asp (S) 
2:e vice ordförande är Gunnar Hjelm (M)

Ledamöter i kommunfullmäktige

Fakta om kommunfullmäktige

Fullmäktige bestämmer om riktlinjerna för den kommunala verksamheten och beslutar om budget.

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet, men har överlåtit en stor del av beslutsfattandet till de olika nämnderna. Många av de förtroendevalda i kommunfullmäktige sitter även med i nämnder och styrelser.
 
Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden (utom juli och augusti). Sammanträdena är offentliga enligt kommunallagen. Den som vill kan gå till sammanträdet och lyssna, men får normalt inte delta i debatten. Du kan också ställa frågor till fullmäktige (läs mer om detta här)

Du kan också se Kommunfullmäktiges sammanträden via vår Webb-Tv.

Om man vill påverka kan man lämna in ett så kallat medborgarförslag. Medborgarförslagen ska behandlas på samma sätt som alla andra frågor som väcks i kommun-
fullmäktige.

I sammanträdeskalendern går det att läsa när kommunfullmäktige ska ha sina sammanträden. Om man vill läsa protokoll länk till annan webbplatsfrån föregående möten finns de också tillgängliga på kommunens hemsida.

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 92.8 kB)

Publicerat:

2015-03-27
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunkansliet
063-14 31 09

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00