Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år. Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.

Länkar till Föredragningslistor, Protokoll, Diariumlänk till annan webbplats

Sammanträden och möten under året 2015 inträffar under följande tider:
Nämnd/StyrelseOrdförandeJanFebMarAprMajJunKl
KommunfullmäktigeKjell Svantesson-5*, 121928**-22*****09.00, 10.00, ***13.00 *18.00
KommunstyrelsenAnnSofie Andersson 2010, 18-19*10, 2414122, 15-16*, 18*08.30, *budgetberedning/budgetkonferens
ArbetsutskottetAnnSofie Andersson 14, 272517, 2521-10, 23*08.30 *13.15
Barn- & utbildningsnämndenNiclas Daoson282525-271008.30
Kultur- & fritidsnämndenKarin Thomasson28-11, 12*15*, 13**, 278**08.30 *13.15, **Utbildningsdag
Miljö- & samhällsnämndenFlorian Stamm282525*, 2629271708.30 *Utbildningsdag
Vård- & omsorgsnämndenMona Modin Tjulin283*, 17*2622261808.30, *Utbildningsdag
TillgänglighetsrådetFlorian Stamm-26--6*-09.00, *17.00
PensionärsrådetMona Modin Tjulin--13-21-09.00
SocialnämndenBjörn Sandal283*, 10-11*, 252522271708.30 * utbildningsdagar
UtförarstyrelsenNisse Sandqvist-45*, 11-12**9-308.30, *13.00, **Utbildningsdagar
ÖverförmyndarnämndenJim Nilsson22171923211808.30
RevisionenMats El Kott1461317*15-08.30 *Revisionsgrupp
Gemensam nämnd för upphandlingsamverkanMona Modin Tjulin -23*--25-*09.00, 13.15
Sammanträden och möten under året 2015 inträffar under följande tider:

Nämnd/Styrelse

Ordförande

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kl

KommunfullmäktigeKjell Svantesson

-

-

17*

29

19

10

10.00, *18.00

KommunstyrelsenAnnSofie Andersson

-

18

1, 15

20

3, 24

15

08.30

Arbetsutskottet

AnnSofie Andersson

 

26

22

21

10

9

08.30

Barn- & utbildningsnämnden

Niclas Daoson

-

-

22

28

18

14

08.30

Kultur- & fritidsnämnden

Karin Thomasson

-

-

23

-

4*

2

08.30 *13.15

Miljö- & samhällsnämnden

Florian Stamm

-

26

30

-

4

16

08.30

Vård- & omsorgsnämnden

Mona Modin-Tjulin

-

-

8, 23

22

17

17

08.30

Tillgänglighetsrådet

Florian Stamm

-

-

-

1

-

3

09.00

Pensionärsrådet

Mona Modin-Tjulin

-

-

24

-

26

-

09.00

Socialnämnden

Björn Sandal

1

26

24

21

17

16

08.30

Utförarstyrelsen

Nisse Sandqvist

-

26

30

28

-

3

08.30

Överförmyndarnämnden

Jim Nilsson

 

-

3, 24

30

18

17

08.30

Revisionen

Mats El Kott

-

-

4

23

13

18

08.30

Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan

Mona Modin-Tjulin

-

-

21

-

9

-

13.15

Kommunkansli

Administration
Lennart Wadensjö
063-14 36 61

Publicerat:

2015-10-12

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00