Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år. Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.

Länkar till Föredragningslistor, Protokoll, Diariumlänk till annan webbplats

Sammanträden och möten under året 2014 inträffar under följande tider:
Nämnd/Styrelse Ordförande Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kl
Kommunfullmäktige Kjell Svantesson - 5, 13* 20 29 22* 16* 10.00, *18.00
Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson 21 19-20, 25 12*, 25 8 6 3, 9-10 08.30, *09.00
Finansutskottet Ulf Edström 8 4, 24 27 14 23 11 08.30
Personalutskottet Björn Sandal - 17 - 14 22 - 08.30
Utvecklingsutskottet Carina Asplund - 11 12* 17 20 17 08.30 *13.15
Barn- & utbildningsnämnden Björn Sandal 22 26 26 - 21 11 08.30
Kultur- & fritidsnämnden Karin Thomasson 28 - 11 16* 27 - 08.30 *Em-kväll
Miljö- & samhällsnämnden Mona Modin Tjulin 29 26 26 28 28 17 08.30
Vård- & omsorgsnämnden Andreas Karlsson 29 - 11-12 15 27 - 08.30
Tillgänglighetsrådet Mona Modin Tjulin - 27 - - 13* - 09.00, *17.30
Pensionärsrådet Andreas Karlsson - 6 - - 14 - 09.00
Socialnämnden Emil Burman 29 26 26 28 21 18 08.30
Utförarstyrelsen Florian Stamm 30 - - 9 27 - 08.30
Revisionen Per Söderberg 24 - 7 10 16 13 08.00
Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan Anton Waara - 24 - - 26 - 13.15
Sammanträden och möten under året 2014 inträffar under följande tider:
Nämnd/Styrelse Ordförande Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kl
Kommunfullmäktige Kjell Svantesson - - 25* 23 27* 18 10.00 *18.00
Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson - 28 - 14 11 2 08.30
Arbetsutskottet AnnSofie Andersson         18 10 08.30
Finansutskottet Ulf Edström - 25* 23 20     08.30 *13.00
Personalutskottet Björn Sandal - - 23*       08.30 *13.15
Utvecklingsutskottet Carina Asplund - 21   1, 21     08.30
Barn- & utbildningsnämnden Björn Sandal - - 24 20 19 17 08.30
Kultur- & fritidsnämnden Karin Thomasson - - 24 - 4* 4 08.30 *Em-kväll
Miljö- & samhällsnämnden Mona Modin Tjulin - 27 24 - 5 17 08.30
Vård- & omsorgsnämnden Andreas Karlsson - - 23 15 18 9 08.30
Tillgänglighetsrådet Mona Modin-Tjulin - - - 2 - 3 09.00
Pensionärsrådet Andreas Karlsson - - 26 - 19 - 09.00
Socialnämnden Emil Burman - 27 24 22 26 17 08.30
Utförarstyrelsen Florian Stamm - 27 30 30 - 3 08.30
Revisionen Per Söderberg - 29 - 17 21 12 08.00
Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan Anton Waara - - 22 - 10 - 13.15

Kommunkansli

Administration
Lennart Wadensjö
063-14 36 61

Publicerat:

2014-11-04

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00