Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år. Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.

Länkar till Föredragningslistor, Protokoll, Diariumlänk till annan webbplats

Sammanträden och möten under året 2015 inträffar under följande tider:
Nämnd/Styrelse Ordförande Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kl
Kommunfullmäktige Kjell Svantesson - 5*, 12 19 28** - 22*** **09.00, 10.00, ***13.00 *18.00
Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson 20 10, 18-19* 10, 24 14 12 2, 15-16*, 18* 08.30, *budgetberedning/budgetkonferens
Arbetsutskottet AnnSofie Andersson 14, 27 25 17, 25 21 - 10, 23* 08.30 *13.15
Barn- & utbildningsnämnden Niclas Daoson 28 25 25 - 27 10 08.30
Kultur- & fritidsnämnden Karin Thomasson 28 - 11, 12* 15* , 13**, 27 8** 08.30 *13.15, **Utbildningsdag
Miljö- & samhällsnämnden Florian Stamm 28 25 25*, 26 29 27 17 08.30 *Utbildningsdag
Vård- & omsorgsnämnden Mona Modin Tjulin 28 3*, 17* 26 22 26 18 08.30, *Utbildningsdag
Tillgänglighetsrådet Florian Stamm - 26 - - 6* - 09.00, *17.00
Pensionärsrådet Mona Modin Tjulin - - 13 - 21 - 09.00
Socialnämnden Björn Sandal 28 3*, 10-11*, 25 25 22 27 17 08.30 * utbildningsdagar
Utförarstyrelsen Nisse Sandqvist - 4 5*, 11-12** 9 - 3 08.30, *13.00, **Utbildningsdagar
Överförmyndarnämnden Jim Nilsson 22 17 19 23 21 18 08.30
Revisionen Mats El Kott 14 6 13 17* 15 - 08.30 *Revisionsgrupp
Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan Mona Modin Tjulin - 23* - - 25 - *09.00, 13.15
Sammanträden och möten under året 2015 inträffar under följande tider:
Nämnd/Styrelse Ordförande Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kl
Kommunfullmäktige Kjell Svantesson - - 17* 29 19 10 10.00, *18.00
Kommunstyrelsen AnnSofie Andersson - 18 1, 15 20 3, 24 15 08.30
Arbetsutskottet AnnSofie Andersson   26 22 21 10 9 08.30
Barn- & utbildningsnämnden Niclas Daoson - - 22 28 18 14 08.30
Kultur- & fritidsnämnden Karin Thomasson - - 23 - 4* 2 08.30 *13.15
Miljö- & samhällsnämnden Florian Stamm - 26 30 - 4 16 08.30
Vård- & omsorgsnämnden Mona Modin-Tjulin - - 8, 23 22 17 17 08.30
Tillgänglighetsrådet Florian Stamm - - - 1 - 3 09.00
Pensionärsrådet Mona Modin-Tjulin - - 24 - 26 - 09.00
Socialnämnden Björn Sandal 1 26 24 21 17 16 08.30
Utförarstyrelsen Nisse Sandqvist - 26 30 28 - 3 08.30
Överförmyndarnämnden Jim Nilsson   - 3, 24 29 18 17 08.30
Revisionen Mats El Kott - - 4 23 13 18 08.30
Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan Mona Modin-Tjulin - - 21 - 9 - 13.15

Kommunkansli

Administration
Lennart Wadensjö
063-14 36 61

Publicerat:

2015-09-24

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00