Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.
Kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Kommunstyrelsen har som regel öppna sammanträden. Även övriga nämnder har möjlighet att besluta om öppna sammanträden. Öppna sammanträden annonseras alltid i lokalpressen.

Länkar till Föredragningslistor, Protokoll, Diariumlänk till annan webbplats

Sammanträden och möten under första halvåret 2016 inträffar under följande tider:

Nämnd/Styrelse

Ordförande

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kl

KommunfullmäktigeKjell Svantesson-

11*

18**

1728

26*

21*

10.00, *18.00, ** budgetkonferens (dagsammanträde)
KommunstyrelsenAnnSofie Andersson 19

16*

1, 22510

7, 16-17*, 20*

08.30, *budgetberedning/budgetkonferens
ArbetsutskottetAnnSofie Andersson1321521

17, 31*

-

08.30, *reservdatum

Barn- & utbildningsnämndenNiclas Daoson27-21318808.30
Kultur- & fritidsnämndenKarin Thomasson26

-

16

19*

-108.30, *13.15
Miljö- & samhällsnämndenFlorian Stamm27233027251408.30
Vård- & omsorgsnämndenMona Modin Tjulin*32320181508.30, *Utbildningsdag
TillgänglighetsrådetFlorian Stamm 


 

  


 

  
PensionärsrådetMona Modin Tjulin - -11  - 09.00
SocialnämndenBjörn Sandal27

22*

23

23262422

08.30, *Utbildningsdag

UtförarstyrelsenNisse Sandqvist-3-626-08.30

Överförmyndarnämnden

Jim Nilsson

27

17

23

27

25

15

08.30

Revisionen

Mats El Kott

11-12 

19 

15 

17 

 17

08.30 *Revisionsgrupp

Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan

Mona Modin Tjulin

-

22

-

-

23

-

13.15

Sammanträden och möten under andra halvåret 2016 inträffar under följande tider:

Nämnd/Styrelse

Ordförande

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kl

KommunfullmäktigeKjell Svantesson

-

-

22

27*

24

20

10.00
*18.00
**budget­konferens (dagsamman­träde)

KommunstyrelsenAnnSofie Andersson

-

23

6

11

8

6

08.30

Arbetsutskottet

AnnSofie Andersson

 

16

20, 27*

25

15

13

08.30
*reservdatum

Barn- & utbildningsnämnden

Niclas Daoson

-

-

28

26

16

14

08.30

Kultur- & fritidsnämnden

Karin Thomasson

-

-

28

-

1*

7

08.30
*13.15

Miljö- & samhällsnämnden

Florian Stamm

-

24

28

-

2

14

08.30

Vård- & omsorgsnämnden

Mona Modin-Tjulin

-

-

21

19

16

15

08.30

Tillgänglighetsrådet

Florian Stamm
Pensionärsrådet

Mona Modin-Tjulin

-

-

-

6

-

1

09.00

Socialnämnden

Björn Sandal

-

24

20

18

16

19

08.30

Utförarstyrelsen

Nisse Sandqvist

-

24

28

26

30

-

08.30

Överförmyndarnämnden

Jim Nilsson

 -

-

21

19

16

14

08.30

Revisionen

Mats El Kott

-

-

9

14

18

16

08.30

Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan

Mona Modin-Tjulin

-

-

19

-

-

-

13.15

 

Kommunkansli

Administration
Lennart Wadensjö
063-14 36 61

Publicerat:

2016-01-11

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00