Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Uppföljning av inlämnade synpunkter

Rådhuset

I Östersunds kommun är syn­punkt­erna från medborgarna viktiga. Syn­punkterna ger oss möjlighet att förbättra och utveckla kommunens verksamhet.

Ansvarig chef för den verksamhet som synpunkten rör har till uppgift att undersöka vad synpunkten beror på och vad som kan göras för att rätta till eventuellt missnöje. Beröm som kommer in uppmärksammas och alla tips som kommer in tas tacksamt emot.

I samband med budgetuppföljning i april, delårsbokslut i augusti och årsbokslut per sista december sammanställs alla inkomna synpunkter och en övergripande analys görs.

 

Antal synpunkter i synpunkthanteringssystemet
2015-01-01 — 2015-08-31


Klagomål

Beröm

Summa

Barn- och utbildningsnämnden

23

2

25

Kommunstyrelsen

14

1

15

Kultur- och fritidsnämnden

7

1

8

Miljö- och samhällsnämnden

24

6

30

Socialnämnden

24

5

29

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltning

21

16

37

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

546

38

584

Vård- och omsorgsnämnden

406

1

407

Summa

1065

70

1135

Antal synpunkter i synpunkthanteringssystemet
2014-01-01 — 2014-08-31


Klagomål

Beröm

Summa

Barn- och utbildningsnämnden

17

0

17

Kommunstyrelsen

9

2

11

Kultur- och fritidsnämnden

4

2

6

Miljö- och samhällsnämnden

47

6

53

Socialnämnden

5

2

7

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltning

17

30

47

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

118

11

129

Vård- och omsorgsnämnden

9

1

10

Summa

226

54

280

Publicerat:

2015-10-08
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunledningsförvaltningen

Styrning
Maria Werner
063-14 42 08

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00