Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Uppföljning av inlämnade synpunkter

Rådhuset


Den hantering av synpunkter som finns i kommunen har använts sedan januari 2006 av kommunens samtliga förvaltningar i varierad omfattning.
Medborgare/brukare kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, på särskild blankett för synpunkter, genom telefonsamtal eller muntligt vid besök. Hanteringen av synpunkterna är systematiserade utifrån kommunens kvalitetsdimensioner för att det ska ge en tydlig bild av vilken typ av synpunkter som kommer in och i vilken omfattning.

För perioden den 1 januari till och med den 31 december 2012 har kommunens verksamheter totalt fått in 297 synpunkter som registrerats i systemet.

För att bedriva ett aktivt och framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete krävs att man systematiskt och strukturerat tar hand om den information som synpunkter från brukare/kunder/medborgare ger

Resultat av inkomna synpunkter på kommuntotal nivå redovisas i tabellen nedan.


Antal synpunkter för kommunen totalt i synpunktshanteringssystemet 1/1- 31/12 2012

Klagomål Beröm Förslag Summa
Tillgång& tillgänglighet 76 19 16 111
Kompetens 77 36 4 117
Bemötande 23 12 1 36
Inflytande 12 0 5 17
Verksamhetsspecifika 12 2 2 16
Summa 200 69 28 297

Publicerat:

2014-04-15
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunledningsförvaltningen

Styrning
Maria Werner
063-14 42 08

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00