Rörelse för alla

Två glada längdskidåkare står i målet med glada miner

Östersunds storsatsar tillsammans med Åre för att bli en storregion för internationell vinter­para­sport. Vi har arenorna. Vi har erfarenheten. Och vi vill förbättra hälsan för ALLA.

Mellan 2018-2023 är en rad evenemang inom parasport planerade i regionen. Dessutom har Svenska para­sport­för­bundet ansökt om att Special Olympics World Winter Games ska arrangeras i Östersund och Åre 2021.

Ett Östersund för alla – en väg till folkhälsa och tillväxt

Den 13-14 februari bjöd Östersunds kommun in företag, myndigheter och andra aktörer till ett utbildningsseminarium för att inspirera, diskutera och lära oss mer om hur vi kan bli mer välkomnade.

Presentationer från dagarna

Inledning: Ett Östersund för alla – en väg till folkhälsa och tillväxt

Putte Eby, event- och besöksnäringsstrateg, Anna Werme, folkhälsostrateg och Helene O Sandal, tillgänglighetsstrateg.

Presentationen "Ett Östersund för alla - en väg till folkhälsa och tillväxt"PDF

Ny funktionhinderpolitik - Design för alla och konventionen för personer med funktionsnedsättning

Andreas Richer, utredare på Myndigheten för delaktighet

Presentationen "Ny funktionshinderpolitik - Design för alla och konventionen för personer med funktionsnedsättning"PDF

Hälsoläget för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Eva Flygare- Wallén, specialistsjuksköterska.

Presentationen "Hälsoläget för personer med intellektuell funktionsnedsättning"PDF

Ett samhälle för alla - en vinst för alla

Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare och författare till boken ” Ett samhälle för alla”.

Presentationen "Ett samhälle för alla - en vinst för alla"PDF

Praktiskt tillgänglighetsarbete

Thomas Wilhelm, expert på tillgänglighet och styrelsemedlem i Parasport­förbundet.

Presentationen "Praktiskt tillgänglighethetsarbete"PDF

Ett samhälle för alla - hur skapar vi ett välkomnade Östersund för alla?

Karin Riddar, tillgänglighetskonsult

Presentationen "Ett samhälle för alla - hur skapar vi ett välkomnande Östersund för alla?"PDF

Sidan uppdaterad 2018-02-16