Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Äldre eller i behov av stöd

Det finns flera olika möjligheter att få hjälp för att klara vardagen för den som behöver extra stöd.

Det kan handla om att krafterna börjar avta
för dig som blivit äldre.
Men det gäller också dig som har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp och stöd.

Även du som har en tillfällig skada eller sjukdom
har rätt att få tillfälligt stöd.
I innehållsmenyn till vänster kan du läsa mer
om olika former av stöd.


Så söker du hjälp

För att få hemtjänst, färdtjänst eller särskilt boende
måste du vända dig till en biståndshandläggare
på Östersunds kommun.

Ring Kundcenter så hjälper de dig
att få kontakt med en biståndshandläggare.

Broschyren "Hjälp hemma" ger en sammanfattning
av olika sorters stöd som finns att få.
Här kan du ladda ner broschyren "Hjälp hemma"PDF (pdf, 2.7 MB)

Broschyren finns också inläst.
Beställ den via bibliotekets talbokavdelning 063 - 14 40 43
eller 063 - 14 30 09.

länk till annan webbplatsHär finns mer information till dig som har en funktionsnedsättning som gör att du kan får stöd enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Hemtjänst

Via hemtjänsten kan du få hjälp med sysslor i hemmet
som att städa, handla och tvätta kläder mm.
Du kan också få hjälp med din personliga omvårdnad
exempelvis att duscha, klä dig, komma ut på promenad
och ta mediciner.

Läs mer under hemtjänst


Färdtjänst  

Färdtjänst är till för dig som har svårt att åka buss eller vanlig bil.
Läs mer om reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst.


Boende 

Seniorboende kallas en typ av bostad som är anpassat för äldre eller funktionshindrade.
Det finns flera hyresvärdar i kommunen som erbjuder boende med exempelvis ramper för rullator och rullstol.

Särskilt boende är anpassat för människor med så stort behov av vård och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem.

Under boende för äldre och andra kan du få mer information
om seniorboende och särskilt boende.


Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund - vad innebär den för dig?
Så lyder titeln på en folder
som finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida.
Till foldern äldreomsorgens nationella värdegrundlänk till annan webbplats

Läs mer om hur Östersunds kommun arbetar med värdegrunden
under rubriken Värdighetsgarantier

I socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra kvalitén på vård och omsorg i alla landets kommunerlänk till annan webbplats


Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad
kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring
för att hemförsäkringen ska gälla.

Du ansvarar själv för att teckna din hemförsäkring.
Kommunen har ingen försäkring som går in
i det fall du saknar egen hemförsäkring.

En hemförsäkring ger dig också ansvarsskydd.
Det innebär att du får ersättning för kostnader
om du råkar skada andras egendom.

Kontakta ditt försäkringsbolag så får du mer information.


Kommunens försäkringar

Kommunen har olycksfallsförsäkring som gäller för alla
som får någon form av stöd eller service från kommunen.

Här kan du läsa mer om kommunens olika försäkringar.

 

Publicerat:

2015-06-30

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00