Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Korttidsvistelse

Kommunens målsättning är att man ska kunna bo hemma
och få det stöd och den hjälp man behöver
på ett tryggt och säkert sätt.

Men det kan finnas tillfällen då det inte är tillräckligt.
Du kan då ansöka om att under en kortare tid få stöd och hjälp
på något av kommunens korttidsboenden.

Korttidsplats kan du få både akut och som en planerad hjälp.

Det finns även möjlighet att växelvis bo hemma
och vara på korttidsboende.

Det kan vara för dig som behöver hjälp och stöd av en anhörig
när du bor hemma.
Men även vara aktuellt om du bor ensam.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse

Här kan du läsa mer om hur du söker hjälp


Korttidsvistelse LSS

Det finns också korttidsvistelse för barn och unga
med funktionsnedsättning.

Den typen av korttidsvistelse kan du läsa mer om under
korttidsvistelse LSS

Publicerat:

2013-11-07
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00