Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

Kommunens styrelser och nämnder ska i Tillgänglighetsrådet diskutera och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Sammanträdesdagar 2014

Tillgänglighetsrådet har sammanträde minst fyra gånger per år.

Inför varje sammanträde hålls ett öppet beredningsmöte. Dit är alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning välkomna för att ställa frågor eller framföra synpunkter.

Datum för öppna beredningsmöten under 2014:

  • 27 januari kl. 10.00-11.00
  • 7 april kl. 10.00–11.00
  • 1 september kl. 10.00-11.00
  • 3 november kl. 10.00-11.00

Plats: Södra Gröngatan 39 (SRF:s lokaler, entréplanet)


Publicerat:

2014-01-16

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00