Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ
för överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan företrädare för organisationer
för personer med funktionsnedsättning
och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser
och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet.
Här lyfter man frågor om planerade förändringar
samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse
för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet
för personer med funktionsnedsättning
i alla kommunala frågor som rör deras intressen.

Tillgänglighetsrådet ska också
tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Sammanträdesdagar 2015

Tillgänglighetsrådet har sammanträde minst fyra gånger per år.

Inför varje sammanträde hålls ett öppet beredningsmöte.
Dit är alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning välkomna
för att ställa frågor eller framföra synpunkter.

Datum för öppna beredningsmöten under 2015:

  • 27 januari kl. 10.00-11.00
  • 13 april kl. 10.00–11.00
  • 31 augusti kl. 10.00-11.00
  • 2 november kl. 10.00-11.00

Plats: Södra Gröngatan 39 (SRF:s lokaler, entréplanet)


Publicerat:

2015-08-31

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00