Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Tio rättigheter enligt LSS

Här följer en sammanfattning av tio insatser
för dig som kan ha rätt till stöd enligt LSS.
Insatserna står uppräknade i paragraf 9 i LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Här kan du läsa mer om vilka som har rätt till stöd enligt LSS.

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan ha rätt att få stöd av personer som har särskild kunskap.
Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist.

Läs mer om kommunala habiliteringsteamet

2. Personlig assistent

Du kan få assistans direkt av kommunen.
Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistent.
Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Läs mer om personlig assistent

3. Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans
kan i stället har rätt till ledsagarservice.
Ledsagning ska vara en personlig service
och anpassas efter dina behov.

Ledsagning kan exempelvis användas när du vill besöka vänner,
delta i en aktivitet eller ta en promenad.

Läs mer om ledsagarservice LSS

4. Kontaktperson

Kontaktperson ska vara en medmänniska som ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv
och träffa andra människor.

Läs mer om kontaktperson.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice kan behövas regelbundet,
eller vid speciella tillfällen.
Avlösning i det egna hemmet
betyder att en person tillfälligt tar hand om omsorgen
om den som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om avlösarservice LSS

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas i en stödfamilj eller i ett korttidshem.
I korttidshem bor flera personer med funktionsnedsättning
tillsammans under en begränsad tid.
Här finns personal dygnet runt.

Genom korttidsvistelse kan du få miljöombyte och avkoppling
samtidigt som din egen familj kan få avlösning.

Korttidsvistelse kan man få regelbundet
eller vid speciella tillfällen.
Man kan få korttidsvistelse dygnet runt och på helger.

Läs mer om stödfamilj.

Läs mer om korttidsvistelse LSS

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolbarn över tolv år ska kunna få korttidstillsyn
före och efter skoldagen och under skolloven.
Fram till tolv år erbjuder skolan fritids.

Här kan du ladda ned broschyren
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 årPDF (pdf, 848.2 kB)

Broschyren finns också inläst.
Beställ den via bibliotekets talbokavdelning 063 - 14 40 43
eller 063 - 14 30 09.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar
kan ha rätt att bo i en annan familj
eller i en bostad med särskild service.

Här kan du läsa mer om boende för barn och ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna

Som vuxen kan du ha rätt
att få en särskilt anpassad bostad anvisad av kommunen.

Här kan du läsa mer om boende för vuxna.

10. Daglig verksamhet

Att ha ett arbete eller en sysselsättning
är av mycket stor betydelse för alla människor.
Det handlar om livskvalitet och delaktighet i samhället.

I Östersunds kommun erbjuds daglig verksamhet genom Mica (Människan i Centrum Arbete).

Här kan du läsa mer om - Mica.

Publicerat:

2014-02-25

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00