Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Avgifter hemtjänst

Hemtjänsten består av två delar
Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad
som exempelvis att duscha, klä dig och ta mediciner.

Du kan också få hjälp med att städa, handla, tvätta kläder
och andra sysslor i hemmet.
Dessa tjänster kallas för servicetjänster.
Du kan få upp till åtta timmars servicetjänster per månad.

Servicetjänsterna kostar 191 kronor per timme.
Minsta avgift är för en timme.

Avgift för personlig omvårdnad och hemsjukvårdsinsatser
är högst 100 kronor per månad oavsett antal timmar.
Avgift för trygghetslarm är 156 kronor per månad.

Maxtaxa

Du betalar max 1 780 kronor i månaden.
Maxavgiften gäller om du använder åtta timmar servicetjänster har personlig omvårdnad och trygghetslarm.

Du betalar dock efter betalningsförmåga
enligt reglerna om maxtaxa.
Personalen hjälper dig att beräkna hur stor din avgift blir.

Under rubriken "Så beräknas din avgift"
får du mer information om reglerna för maxtaxa.
Där kan du själv räkna ut hur stor din avgift blir.

Nya avgifter 2015

Vård- och omsorgsnämnden planerar att fatta beslut
om förändring av avgifterna från och med juli 2015.

Här kan du läsa mer om beslutet och om en medborgardialog som nämnden planerar

Här ser du tre exempel som visar vad förändringen innebär

Publicerat:

2015-03-19
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00