Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kvalitet och utveckling

I Östersunds kommun arbetar man hela tiden
med att följa upp och utveckla kvalitén
inom alla kommunens verksamheter.

Här kan du läsa mer om hela kvalitetsarbetet
i Östersunds kommun.

Brukarnas betyg

Ett viktig del i kvalitetsarbetet
är att ta reda på
hur kommunens invånare upplever den service man får.

Det gör kommunen bland annat
genom så kallade brukarundersökningar.

Här kan du ta del av de senaste brukarundersökningar
från vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Här kan du ta del av brukarundersökningar
från alla verksamheter inom Östersunds kommun.

Jämförelser med andra kommuner

Sedan flera år tillbaka
arbetar kommunen med att jämföra sig med andra
för att se om vi håller en hög kvalitet på våra tjänster.

Här kan du läsa mer om jämförelser med andra kommuner

Pris för kvalitet

För att uppmuntra verksamheterna
i det ständiga arbetet för bättre kvalitet
har kommunen instiftat ett Kvalitetspris.

Här kan du läsa mer om kommunens övergripande Kvalitetspris

Det första Kvalitetspriset för hela kommunen
delades ut i oktober 2008.
Priset gick till biståndsenheten
inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om Kvalitetspriset till biståndsenheten.

Kvalitetspris för vård och omsorg

Sedan 1997 har Vård- och omsorgsnämnden
haft ett eget kvalitetspris.

Här kan du läsa mer om  kvalitetspriset för vård och omsorg.

Östersunds kommun uppmärksammas av andra
för sitt kvalitetsarbete.
Ett exempel på det är värdegrundspriset för hemrehablitering som kommunen fick ta emot hösten 2007.

Läs mer om värdegrundspriset

Publicerat:

2013-12-04
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00