Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kvalitet och utveckling

I Östersunds kommun arbetar man hela tiden
med att följa upp och utveckla kvalitén
inom alla kommunens verksamheter.

Under innehåll till vänster kan hittar du information
som handlar om kvalitet och utveckling
inom Vård- och och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hela kvalitetsarbetetlänk till annan webbplats
i Östersunds kommun.länk till annan webbplats

Brukarnas betyg

Ett viktig del i kvalitetsarbetet
är att ta reda på hur kommunens invånare
upplever den service man får.

Det gör kommunen bland annat
genom så kallade brukarundersökningar.

Här kan du ta del av de senaste brukarundersökningar
från vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Här kan du ta del av brukarundersökningar
från alla verksamheter inom Östersunds kommun.

Jämförelser med andra kommuner

Sedan flera år tillbaka
arbetar kommunen med att jämföra sig med andra
för att se om vi håller en hög kvalitet på våra tjänster.

Här kan du läsa mer om jämförelser med andra kommuner

Pris för kvalitet

För att uppmuntra verksamheterna
i det ständiga arbetet för bättre kvalitet
har kommunen instiftat ett Kvalitetspris.

Här kan du läsa mer om kommunens övergripande Kvalitetspris

Kvalitetspris för vård och omsorg

Sedan 1997 har Vård- och omsorgsnämnden
haft ett eget kvalitetspris.

Här kan du läsa mer om  kvalitetspriset för vård och omsorg.


Publicerat:

2015-05-21
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00