Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Lämna synpunkter

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

När du lämnar dina synpunkter - positiva som negativa - ska Du få ett bra bemötande och brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt.

Hur gör jag?

Skriv gärna ner dina synpunkter. Använd i detta fall vårt formulär på hemsidan eller blankett för synpunkter.PDF (pdf, 33.5 kB)

Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Via kommunens växel på 063 - 14 30 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Vill Du vara anonym kan du använda foldern "Tala om vad du tycker", som finns att hämta i kommunens reception och på andra ställen där kommunen har verksamhet, exempelvis skolor och äldreboenden.

Så hanterar vi dina synpunkter

När du lämnat namn, adress och telefonnummer (obligatoriskt via denna sida) tar vi kontakt med dig inom 10 arbetsdagar och berättar hur ärendet kommer att hanteras. Alla synpunkter dokumenteras och registreras.

Om du inte blir nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med svaret ska - på din begäran - dina synpunkter gå vidare till överordnad chef.

OBS!

Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska heller inte användas vid felanmälan.

Är du osäker på var dina synpunkter hör hemma så välj den förvaltning du tror att ditt klagomål/beröm gäller så ser vi till att det hamnar rätt.


Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga.
Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Detta gör vi för att kontakten med Dig ska underlättas. Personuppgifterna kommer att gallras bort så snart Din synpunkt är färdigbehandlad.

Publicerat:

2013-10-23
Kundcenter

063 14 30 00

Faktaruta

Om servicedeklarationer


En servicedeklaration beskriver vad Du som medborgare/brukare kan förvänta när Du nyttjar kommunala tjänster.
Läs mer om servicedeklarationer

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00