Expresscykelvägar

Östersunds kommun vill göra det enklare, snabbare och säkrare att cykla, och därmed skapa förutsättningar för att fler väljer cykeln framför bilen. Därför satsar kommunen mellan 2016 och 2018 drygt 18 miljoner kronor på att bygga tre expresscykelvägar - på Brunflovägen, Genvägen/Krondikesvägen och Trondheimsvägen.

När staden blir tätare bebyggd och mer befolkad minskar utrymmet för bilar. Östersund växer med cirka 500 invånare och ett par hundra nya bostäder årligen - och vill fortsätta växa även i framtiden.

Östersunds kommun vill att fler ska ha förutsättningar att välja det mindre platskrävande och mer klimatsmarta cyklandet som transportsätt. Därför bygger vi nu tre så kallade expresscykelvägar, cykelvägar som gör det möjligt att snabbt transportera sig med cykel mellan olika knutpunkter i och kring Östersund.

Expresscykelvägarna kommer att finnas på

  • Trondheimsvägen, från Jamtlirondellen och bort mot Lugnvik och Brittsbo
  • Brunflovägen, från Circle K fram till Stuguvägen
  • Genvägen/Krondikesvägen

Trondheimsvägen mot Brittsbo via Lugnvik

 

Den första etappen av expresscykelvägen på Trondheimsvägen, sträckan från Lugnvik till Jamtlirondellen, började byggas sommaren 2016 och färdigställs under sommaren 2017, medan sträckan från Lugnvik och bort mot Brittsbo har beräknad byggstart hösten 2017.

Brunflovägen

Expresscykelvägen på Brunflovägen började byggas sommaren 2016 och fortsätter under 2017.

Etapp 1 på Brunflovägen omfattar sträckan från Circle K till Fagervallsskolan, denna etapp färdigställs i maj-juni 2017. Etapp 2, som omfattar sträckan från Fagervallsskolan till Stuguvägen, börjar byggas i mitten på juni 2017.

Påverkan på trafiken

Under byggtiden kan körfält komma att stängas av, och det kan också bli tillfälliga parkeringsförbud på olika delar av sträckan.

När expresscykelvägen är klar kommer ett fåtal av parkeringarna intill Stuguvägen att försvinna, och det blir också förbjudet att parkera på en del av sträckan av Brunflovägen under dagtid.

I filmen nedan finns mer information om hur etapp 2 av expresscykelvägen kommer att utformas.

Genvägen/Krondikesvägen

 

Expresscykelvägarna på Krondikesvägen och Genvägen har beräknad byggstart under 2018.

År 2020 ska 20 % av alla resor inom staden ske med cykel

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014 och innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020.

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål som expresscykelvägarna kopplas till, bland annat att

  • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
  • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
  • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas

Läs hela cykeltrafikprogrammetPDF

Med expresscykelvägar som alternativ kan restiden för cykelpendlare kortas jämfört med cykling på traditionella cykelbanor.

Var expresscykelvägarna kommer att gå ser du på kartan nedan.

Karta över Östersund som är utmärkt med var expresscykelvägarna kommer att gå

Del av EU-projektet Mittstråket

Expresscykelvägarna är en del av EU-projektet Mittstråket. I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektet, som omsätter totalt 323 miljoner kronor, delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Östersunds kommun har gått in med 2 miljoner kronor för att delta i projektet.

Målen med projekt Mittstråket är:

  • kortare restid och ökad kapacitet för gods
  • förbättrad trafiksäkerhet
  • ökad samverkan.

Läs mer på Mittstråkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar expresscykelvägarna?

Expresscykelvägarna finansieras delvis av EU, så av de totalt 18 miljoner kronor som finns avsatt i projektet så betalar kommunen strax över 10 miljoner.

 

Vad är en expresscykelväg?

En expresscykelväg är till för den som på ett snabbt och säkert sätt vill pendla in till staden med cykel. Genom att separera gång- och biltrafik från cyklisterna blir cykelbanan mer trafiksäker och går snabbare att cykla på eftersom risken för kollisioner minskar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Sidan uppdaterad 2018-01-19